Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Oppsummering: Studietur til Svalbard

7. til 13. september dro en delegasjon fra Den norske Atlanterhavskomité og Folk og Forsvar til Svalbard. Gjennom et spennende og lærerikt program fikk deltagerne mulighet til å få et innblikk i nordområdene og øygruppen. I tillegg fikk vi et unikt innblikk i Kystvaktens arbeid, ettersom reisen tilbake til fastlandet – via Bjørnøya – bestod av en fire dagers seilas med KV Bergen. Les en kort oppsummering og se noen flotte bilder fra turen under!

Slik som tidligere arrangerte Den norske Atlanterhavskomité delegasjonsreise til Svalbard med Folk og Forsvar i september. Gruppen som reiste nordover bestod av 14 deltakere, og fra DNAK hadde vi representanter fra Stortinget, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, og Forsvaret med oss – i tillegg til to heldige informasjonsrådgivere fra kontoret, Magnus og Camilla.

Vi fløy opp til Longyearbyen onsdag 7. september og fikk raskt et kulturhistorisk møte med byen, da vi besøkte Svalbard Museum og Galleri Svalbard, i tillegg til ‘sightseeing’ i byen. Dagen ble avsluttet med villmarksaften i nydelige Adventdalen i en gamme rekonstruert etter Willem Barentsz første overvintringshytte.

Dagen etter var det duket for båttur nordøstover mot Billefjorden. Her så vi den mektige Nordenskiöldbreen, hvor vi også var så heldige å se en isbjørn! Båtturen fortsatte så til den nedlagte russiske gruvebyen Pyramiden, som nå huser rundt åtte russiske turistguider. Et veldig interessant sted som vitner om russiske interesser på øygruppen.

Fredagen bestod av et hektisk møteprogram i Longyearbyen hvor vi fikk foredrag av lokalstyret, brann- og redningstjenesten, Sysselmannens kontor, Svalbard kirke, Lufttransport, Store Norske, Universitetssenteret på Svalbard, og om mattransport og kriselager. På ettermiddagen gikk vi om bord i KV Bergen som lå for anker utenfor Longyearbyen, hvor vi kom til å være de neste fire dagene.

Vi ble godt tatt i mot om bord, og deltagerne fikk være med på Kystvaktens daglige drift, deriblant et besøk på den meteorologiske stasjonen på Bjørnøya. Alle deltagerne, samt flere av besetningen om bord holdt foredrag relatert til sine respektive fagfelt, noe som medførte gode faglige diskusjoner. Vi ankom Hammerfest mandag 12. september hvor vi fikk en omvisning på Melkøya LNG-anlegg, og ble godt tatt imot av ordfører Alf Jakobsen. Turen fortsatte fra Rypefjorden og sørover til Tromsø for siste dag av reisen.

Tusen takk til alle deltakerne og alle som bidro til et svært spennende og lærerikt program. En spesiell takk til Kystvakten! Vi håper på en reprise til neste år!