Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Oppsummering: Joint Viking 2017

6. til 8. mars arrangerte Den norske Atlanterhavskomité, i samarbeid med Hæren, studietur for ungdomspolitikere og YATA Norge, til den militære vinterøvelsen Joint Viking. I år ble øvelsen gjennomført i Finnmark. I et solbadet og vinterkledd Nord-Norge, ble vi godt tatt i mot og brifet om Forsvaret, øvelsen og Hærens brigade. Les en oppsummering og se bilder her!

Øvelse Joint Viking er en nasjonal vinterøvelse, hvor hovedmålet er «å øve på krisehåndtering og forsvaret av Norge». Hensikten med øvelsen er å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytting over lange avstander. Samtidig øver Forsvaret på å bedre informasjonsflyten mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene. Øvelsen vil bli gjennomført fra 6. til 15. mars i området mellom Alta og Lakselv. 8000 soldater deltar på øvelsen, hvorav om lag 700 soldater kommer fra United States Marine Corps, United States Army og britiske Royal Marines - alle invitert av Forsvaret for å delta på øvelsen.

Vår studietur startet mandag 6. mars, hvor vi reiste til Alta. Der ble tatt imot av Hæren ved ankomst. Første stopp på turen var et besøk hos øvingsledelsen, med en brif om de praktiske forholdene og spillet for øvelsen. Deretter besøkte vi kaianlegget i Alta, som tar i mot store deler av materiellet som blir benyttet under øvelsen, slik som stridsvogner, våpen, ammunisjon, mat og annen logistikk. Vi ble innlosjert på Komsa skole, som ville bli vår «base» under oppholdet. Kvelden ble viet til middag og diskusjoner. Vi nøt et bedre måltid med feltrasjoner, mens vi lyttet til en presentasjon om Hærens framtidsvisjon «Visjon 2035» og diskuterte fremtidens konfliktbilde.

Tirsdag morgen våknet vi til knallvær og ble transportert til Lakselv hvor vi skulle besøke Brigadens «Forward Operating Base» (FOB). Her møtte vi G-3, ansvarlig for operasjonen, for en brif om den taktiske delen av øvelsen. Etter et nytt måltid med feltrasjoner, møtte vi Etterretningsbataljonen som ga oss en særdeles god og informativ brif om nordområdene. Deretter forflyttet vi oss til garnisonen i Porsanger der brigaden hadde sin manøveravdeling. Ungdomspolitikerne syns det var veldig spennende å møte sjef for Hæren, generalmajor Odin Johannessen, som åpenhjertig delte av sine erfaringer og svarte på spørsmål. Så var det duket for et møte med brigadens eneste profesjonelle manøverbataljon, Telemark bataljon (TMBN). Vi fikk være med på en kjøretur i de splitter nye CV-90’ene, hilse på grenaderer som viste frem og fortale om utstyret sitt. Vi møtte også en av kompanisjefene, som fortalte om taktisk planlegging og skarpe oppdrag. Dagen ble avsluttet med en tur på den lokale cafeen hvor vi fikk snakket om alle opplevelsene og inntrykkene vi hadde fått så langt.

Vår siste dag på øvelsen ble tilbrakt med Hærens største bataljon, Ingeniørbataljonen. De hentet oss på kaia i Alta med Hærens «eneste» båt, som vi fikk testet på fjorden. Deretter fikk vi en innsiktsfull brif om bataljonens oppgaver, samt at vi møte deres dykkegruppe som viste frem sitt utstyr.

Alle deltakerne på studieturen har gitt uttrykt for de sitter igjen med mye ny kunnskap, og at de har fått en dypere innsikt i Hærens oppgaver på brigadenivå. Ikke minst har de satt pris på gode samtaler med soldater i Hæren. Vi håper vi kan delta på neste års øvelse også, som kommer til å være en av Norges største militære øvelser i moderne tid. Tusen takk til Hæren for at vi ble tatt så godt imot, for svært innholdsrike brifer og gode samtaler!