Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Oppsummering: årets Brusseltur

Den norske Atlanterhavskomité arrangerte 12. – 13. november studietur til Brussel! Med oss hadde vi en liten gruppe bestående av lektorer, journalister, embetsmenn, medlemmer og YATA. Oppholdet bestod av besøk i den norske delegasjonen til EU og NATO med et solid faglig program. Se bilder og les en kort oppsummering under

Tidlig torsdag morgen satte vi oss på flyet til Brussel med første besøk i den den norske EU-delegasjonen – som befinner seg rett over EU-kommisjonens bygninger. Her fikk vi en statusrapport om Norges forhold til EU av ambassadør Oda Sletnes, før vi fikk en orientering om CSDP av forsvarsråd Erik Breidlid. Deretter diskuterte vi migrasjonskrisen med spesiell fokus på de eksterne dimensjonene, hvor ambassadesekretærer Mirjam Ehl og Kristin Traavik holdt innlegg.

Besøket ble avsluttet av justisråd Astrid Solhaug, som holdt innlegg om justissamarbeidet med spesielt hensyn til flyktningkrisen Europa nå står ovenfor. Besøket i den norske EU-delegasjonen ga oss oppdatert informasjon om dagens situasjon i EU, og de aktuelle diskusjonene som både Norge og EU står ovenfor.

Fredag begynte med tidlig avreise til NATOs hovedkvarter. Her ble vi briefet av generalløytnant Robert Mood, som er sjef ved den norske Militærmisjonen til NATO om aktuelle saker fra forsvarssiden. Deretter fulgte ambassadør Knut Hauge, som ga oss innblikk i diskusjonene i NATO, med spesielt henblikk på forholdet til Russland. Før lunsj avsluttet vi med to foredrag fra den internasjonale staben i NATO.

Etter en hyggelig lunsj i NATO-restauranten med kollegaer fra den norske NATO-delegasjonen, møtte vi forsvarsråd Jan Olsen som innledet om aktuelle saker fra forsvarssiden frem mot toppmøtet i Warszawa. Vi avsluttet dagen med en oppdatering om NATOs ressurser og konsekvensene for alliansens forsvarsevne, fra Gabriel Bernier (leder for forsvars«policy» og partnerskapsseksjonen i NATO) og Randi Ness fra generalsekretær Stoltenbergs stab. Hun tok oss også med for å gi oss en liten omvisning på selve kontoret til Stoltenberg – en veldig god avslutning på turen!

Vi er glad for å kunne meddele at Leangkollen 2016, som vil bli avholdt 1. – 2. februar, kommer til å ta opp en rekke temaer som ble reist under studieturen til Brussel! Årets tema for konferansen er «NATO’s Southern Flank: Great Powers, Jihadists and Refugees» og vi kan love en spennende forelesningsrekke så hold av datoen allerede i dag!

Takk til alle bidragsytere og deltakere for en meget vellykket tur – bade faglig og sosialt! Vi gleder oss allerede nå til neste tur!