Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Nordisk forsvarssamarbeid etter NATO-utvidelsen

Den norske Atlanterhavskomité
Foto: Forsvaret, Runar Røssevold

To aktuelle analyser om nordisk forsvarssamarbeid

Verden er i hurtig endring og man står ved et veiskille sikkerhetspolitisk. En positiv utvikling i et ellers dystert nyhetsbilde er NATOs nordlige utvidelse som inkluderer Finland og Sverige i alliansen. Vårt nordiske felleskap er i ferd med å få en ny institusjonell forankring. Mange stiller seg spørsmål om hvilke konsekvenser dette vil få – for NATO, Europa/EU og Norden?

Denne uken har vi samlet to analyser skrevet av henholdsvis Kristin Haugevik, seniorforsker ved NUPI og Magnus Petersson, leder for institutt for økonomisk historie og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Stockholm.

Haugeviks analyse er basert på hennes innlegg under komiteens debatt på Arendalsuka om «Nordisk forsvarssamarbeid i støpeskjeen». Lenke til Haugeviks artikkel: Hva skjer med sikkerhets- og… | Den norske Atlanterhavskomité (atlanterhavskomiteen.no)

Peterssons analyse baserer seg på hans kommentarer og tematikk for årets Army Summit «Strength through Nordic Cooperation». Lenke til Peterssons artikkel: Nordic Defence Cooperation:… | Den norske Atlanterhavskomité (atlanterhavskomiteen.no)