Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Nordic Response 2024

Den norske Altanterhavskomité

Fra onsdag til fredag forrige uke var DNAK på studietur til den internasjonale militære øvelsen Nordic Response, som fant sted i Nord-Norge. Studieturen ble arrangert i samarbeid med Hærstaben og vi hadde med oss deltakere fra ledelsen i de politiske ungdomspartiene. Les mer om øvelsen og se bilder fra studieturen under!

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen «Steadfast Defender» som er NATOs største øvelse siden den kalde krigen. Over 90.000 soldater fra 32 land deltar under øvelsen som varer fra januar til mai 2024. Nordic Response er en videreføring av den norske militærøvelsen «Cold Response», som takket være NATO-utvidelsen med Finland og Sverige, har blitt utvidet til å omfavne hele Norden. Øvelsen varte fra 3. til 14. mars og over 20.000 soldater fra 13 land deltok, hvor omtrent halvparten av disse trente på land.

«Nordic Response viser at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke. Gjennom alliert samhandling viser vi at alliansen kan operere effektivt og forent for å ivareta vår felles sikkerhet.» - Forsvaret

Onsdag 15. mars reiste vi til Alta, hvor vi ble hentet av Hæren. Vi besøkte først Sanitetsbataljonen og deres ROLE 2 feltsykehus. Vi fikk god informasjon om erfaringene de hadde gjort seg under øvelsen, hvilke typer behandling de kunne utføre og hvor stor kapasitet de har. Etter besøket hos Sanitetsbataljonen ventet en brief hos Forsvarets logistikkorganisasjon. Det var svært lærerikt for reisefølget å få innsikt i hvor mye logistikk og planlegging som ligger bak en vellykket internasjonal militærøvelse, og vi fikk god tid til å stille spørsmål om både sivilt samarbeid og miljøtiltak under Nordic Response.

Etter lunsj ventet en brief hos Brigade Nord hvor vi skulle få innsikt i hvordan øvelsen hadde foregått på et militærstrategisk nivå. Det var lagt ut et stort kart, med tydelig merking av allierte og «fiendtlige» posisjoner. Vi gikk gjennom deres betydning og fikk innsikt i hvordan de opererte i løpet av øvelsen. Sjef Brigade Nord, oberst Terje Bruøygard, satt også av god tid til en veldig innsiktsfull samtale med deltakerne, hvor vi hadde en åpen dialog om øvelsen, livet som ansatt i Forsvaret, bruk av militærmakt, internasjonal politikk og om Forsvaret mer generelt.

Foto: DNAK/ Anders A. Kveli

Det ble en lang og svært innholdsrik dag. Etter brief med Brigade Nord og innlosjering i garasjeanlegget vi skulle overnatte i, ventet et besøk hos Artilleribataljonen som hadde satt opp leir bare noen hundre meter lengre bort i et industriområde i Alta. Her fikk vi besøke soldater i felt og fikk et blikk inn i deres hverdag under Nordic Response. Vi fikk god informasjon om hvordan Artilleribataljonen jobber, og hvilke kapasiteter de har. Dagen ble avsluttet med pizza, quiz og nordlysjakt, før feltsengen og soveposen ventet på oss.

Torsdag startet med en transportetappe fra Alta til Lakselv. Avstandene i Nord er store, men reiseveien var flott. I snøværet kom vi trygt frem til Lakselv, hvor vi først hadde en brief hos Finnmark Landforsvar (FLF) på Porsangmoen leir. Her holdt oberst Jørn Qviller en tydelig og svært informativ brief om FLF sin rolle som «fienden» under øvelsen, hvilken utvikling FLF har hatt, deres struktur, hvilke kapasiteter de har, og hvordan de jobber mot å bli fullt operative i 2028. Dette la også grunnlaget for vårt besøk til øvelsen «Arctic Strike» på skytefeltet i Porsangmoen neste dag. Videre gikk turen til et møte med ordføreren i Porsanger kommune. Sammen med Jo Inge Hesjevik (H) hadde vi en samtale om Forsvarets påvirkning i kommunen og hvordan utviklingen av industri kunne gjøres i takt med økende miljøbevissthet og reindrift.

Fredag ble reisens høydepunkt, hvor vi skulle delta på skarpskytingstesten Arctic Strike, som ble gjennomført av Hæren og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i Halkavarre skytefelt. Hovedfokuset var å teste samspillet mellom ny teknologi og eksisterende våpen. Det var også første gang Sverige skjøt med norsk artilleri og første gang svenskene skjøt skarpt i Norge som NATO-medlem.

Foto: DNAK / Anders A. Kveli

Samtidig som vi observerte en dronesverm og et ubemannet kjøretøy bevege seg over det snøfylte fjellterrenget, fikk vi også god tid til å snakke med sjef Hæren, generalmajor Lars S. Lervik. Lervik satt av god tid til å forklare oss hva vi så på, hvorfor øvelsen vi observerte var viktig og større spørsmål knyttet til Forsvarets langtidsplan. Sveriges hærsjef, generalmajor Jonny Lindfors, som observerte testen sammen med oss satt også av god tid til spørsmål fra reisefølget. De to hærsjefene var samstemte i deres syn på svensk NATO-medlemskap og rammen rundt øvelsen.

Foto: DNAK / Anders A. Kveli

Hele reisefølget ga uttrykk for at de satt igjen med en bredere forståelse og ny kunnskap om Forsvaret og særlig Hæren etter studieturen. Det har også vært spennende å se Norges rolle i en større internasjonal øvelse, hvor det kreves særdeles mye tilrettelegging og god planlegging for å være vertsnasjon. Vi i DNAK vil rette en stor takk til Hæren og Hærstaben for et flott opphold med informative briefer og muligheten til å møte og snakke med soldatene som har gjort denne viktige øvelsen så vellykket!