Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Forsvaret: Tid for politiske valg

Nils Holme, Institutt for forsvarsopplysning (IFO)

Nils Holme legger frem nytt IFO-notat.

I juni 2017 ble IFO-notatet med tittelen "På vei mot et realistisk krigsforsvar. Økning av forsvarsbudsjettet til 2% av BNP" utgitt. Her ble det belyst hvilken økning av Forsvarets kapasitet som vil være mulig med en økning av bevilgningen til 2% av BNP innen 2024.

Med utgangspunkt i dette notatet, gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren, årlig budsjettutvikling og forsvarssjefens tilrådning om videre utvikling i Forsvaret (FMR), har Nils Holme utarbeidet et nytt notat. Dette notatet går under navnet "Forsvaret: Tid for politiske valg" og analyserer behov og de problemstillingene som en økt ressursallokering til Forsvaret medfører.

Torsdag 27. februar skal notatet lanseres i Atlanterhavskomiteens lokaler.

Notatet kan leses her.