Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Fagtur til Svalbard

Hvordan er det å bo på Svalbard? Hvordan er samspillet mellom befolkningen, lokalstyret, næringslivet og Sysselmannen i Longyearbyen? Hvilken økonomisk og sikkerhetspolitisk betydning har Svalbard for Norge? Hvordan opererer Kystvakten og hvilken betydning har de for Norges myndighetshevdelse i nordområdene? Dette var noen av problemstillingene deltakerne på årets fagur til Svalbard fikk innblikk i under den fem dager lange turen, som bød på mange spennende opplevelser.

Fagturen til Svalbard er et årlig samarbeid mellom Den norske Atlanterhavskomité og Folk og Forsvar, og fant i år sted mellom 20.-24. august. Tidlig mandag morgen satte årets gruppe kursen mot Longyearbyen og startet oppholdet med en kulturhistorisk omvisning. Med en livlig guide bak rattet fikk vi informasjon om det Longyearbyen har å by på, samt en tur til Adventsdalen og frøbanken.

Tirsdag 21. august besøkte vi flere lokale aktører som holdt foredrag om ulike tema knyttet til liv og virke på øygruppen. Under besøket til Longyearbyen lokalstyre fikk vi en presentasjon om utfordringer og muligheter på Svalbard av leder i Longyearbyen lokalstyre, Arild Olsen, og «Skredsikring på Svalbard» ved Øyvind Skeie Hellum. Dernest spaserte vi den korte veien fra Lokalstyret til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Her fikk vi et godt foredrag om universitetssenterets framtidsvisjoner og rolle i lokalsamfunnet ved HMS-direktør Fred Skancke Hansen, samt en fin omvisning i bygget av informasjonsrådgiver Inger Lise Næss. Etter litt egentid i Longyearbyen, besøkte vi så Sysselmannen, hvor juridisk rådgiver Hanne Margrethe Ingebrigtsen presenterte Sysselmannens rolle og virke på Svalbard. Siste post på land-programmet bestod av et besøk til Lufttransport, hvor regional direktor Geir-Arne Sørensen redegjorde for viktige momenter og utfordringer knyttet til redningsberedskap på Svalbard.

Etter et tett møteprogram ble vi transportert til kaia, der Kystvaktas KV Svalbard lå klar til å ta oss med på en høyst innholdsrik tur over til fastlandet (Tromsø). Etter en grundig gjennomgang av sikkerhetsrutiner og omvisning om bord, fikk vi allerede i løpet av turens første timer se to fine isbjørner. Ved to anledninger så vi hval (inkludert finnhval) – og sammen med fin natur og havets omgivelser, ga dette deltakerne naturopplevelser for livet. Vi fikk også tatt turen innom Bjørnøya, for et besøk til Bjørnøya meteorologiske stasjon. Her ble vi tatt godt imot og flere av deltakerne kunne fornøyde forlate øya med diplom fra Bjørnøya nakenbadeforening (havtemperaturen den dagen var fem grader). Turen over til fastlandet inneholdt også flere spennende og svært lærerike foredrag, både fra turdeltakerne og fra mannskapet på Kystvakta. Foredragene dekket sikkerhetspolitiske aspekter ved Svalbard og nordområdene, viktige aktører i Norges nærområder og Kystvaktas virke og ansvarsområder. Turens deltakere besto av representanter fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, Politiets sikkerhetstjeneste, LO, NHO, KRFs stortingsgruppe, Institutt for forsvarsstudier, USAs ambassade i Oslo og Hæren.

Den norske Atlanterhavskomité ønsker å rette en stor takk til Folk og Forsvar, deltakerne på turen, foredragsholderne og ikke minst, Kystvakten som tok oss med over til fastlandet på en lærerik og imponerende måte. Turen bestod ikke bare av spennende diskusjoner, men erfaringsbasert lærdom i det enorme havområdet vi til daglig omtaler som nordområdene. Turen ga oss et unikt innblikk i hvordan natur, sikkerhetspolitikk, klima og dyktige fagfolk spiller på lag for å sikre en bærekraftig forvaltning av denne spesielle biten av Norge – og ble for mange av oss et minne for livet!