Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Fagtur til Brüssel 2023

Den norske Atlanterhavskomité

Den norske Atlanterhavskomité arrangerte, tradisjon tro, fagtur til Brussel i høst. Her er en rapport fra oppholdet i NATOs og EUs «hovedstad».

Brüssel er et dreiepunkt for internasjonal politikk, med både NATO og EUs hovedkvarterer plassert i byen. Fra 30. november til 1. desember arrangerte Den norske Atlanterhavskomité fagtur med et resiefølge på 20 deltakere, inkludert komitéens egne ansatte.

Årets reisegruppe bestod av blant annet forskere og journalister, representanter fra tenketankene Civita og Agenda, og representanter fra vår ungdomsorganisasjon YATA.

Turens første dag bød på et besøk til NATOs hovedkvarter i utkanten av Brüssels bysentrum. Dagen startet med orientering fra ambassadøren ved NATO, Anita Nergård, samt Forsvarsråd Morten Rognmo og Viseadmiral Louise Dedicken, sjef for Den norske militærkommisjonen i Brüssel. Deretter snakket Generalsekretærens militærrådgiver, Gjermund Eide, om Generalsekretærens prioriteringer fremover. Til sist ga Dr. Berti Benedetta, Head of Policy Planning Unit, en orientering om de største utfordringene NATO står ovenfor, og hvilke saker som står øverst på dagsorden.

På dag to av turen besøkte vi Norges EU-delegasjon. Først fikk vi en orientering ved Norges ambassadør til Belgia, Jørn Gloslie. Deretter snakket ambassadesekretær Andreas Myrseth om EUs sanksjonspolitikk. Martin Skjerping Lund, rådgiver for energisaker, fortalte om EUs energipolitikk, samt den norske delegasjonens arbeid innenfor feltet. Avslutningsvis orienterte Camilla Nicklasson, spesialutsending for sikkerhets- og forsvarspolitikk, om EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk, EU-NATO samarbeidet på forsvarsområdet i kjølvannet av Ukraina-krigen, og konsekvensene av Brexit for Norges relasjon til EU.

En stor takk til Norges NATO-delegasjon, den norske Militærmisjonen i Brussel og EU-delegasjonen for veldig nyttige og læringsrike møter, og til alle deltakerne for gode spørsmål og faglig engasjement!