Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Den norske Atlanterhavskomité gratulerer årets fredsprisvinnere!

Den norske Atlanterhavskomité
Foto: Wikimedia Commons

Vinnerne av årets Nobels fredspris ble kunngjort tidligere i dag av lederen for Den norske Nobelkomité, Berit Reiss-Andersen. Fredsprisen tildeles Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres innsats for ytringsfrihet, som en forutsetning for demokrati og varig fred.

Vinnerne av årets Nobels fredspris ble kunngjort tidligere i dag av lederen for Den norske Nobelkomité, Berit Reiss-Andersen. Fredsprisen tildeles journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres innsats for ytringsfrihet, som en forutsetning for demokrati og varig fred.

- Ressa og Muratov får prisen for sin modige kamp for ytringsfrihet i Filippinene og Russland. De er samtidig representanter for alle journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, skriver Nobelkomiteen.

I en tid hvor demokrati og pressefrihet stadig utfordres, er det gledelig å se at Den Norske Nobelkomité anerkjenner det viktige arbeidet som gjøres av journalister verden over. Ressa og Muratov har begge vært viktige aktører i å avdekke maktmisbruk, autoritær utvikling og andre kritikkverdige forhold, ikke bare i sine hjemland, men også internasjonalt.

Begge vinnere har gjentatte ganger vært utsatt for trusler, vold og trakassering. Årets fredspris understreker de vedvarende problemene, og de mange fysiske og psykiske påkjenningene journalister utsettes for i jakten på en fri, uavhengig og faktabasert journalistikk.

Nobelkomiteen anerkjenner videre hvordan Ressa og Rappler begge har avdekket hvordan sosiale medier brukes til å spre falske nyheter, trakassere meningsmotstandere og manipulere det offentlige ordskiftet. Dette er alvorlige forhold som utfordrer internasjonal fred og sikkerhet, samt demokratiet.

Det er både Den norske atlanterhavskomité og Nobelkomités overbevisning at en fri, uavhengig og faktabasert journalistikk beskytter mot maktmisbruk, løgn og krigspropaganda. Ytringsfrihet er en bærebjelke i vern mot krig og konflikt, samt en forutsetning for demokratiet. Den norske Atlanterhavskomité gratulerer begge vinnerne, og ønsker lykke til videre med det viktige arbeidet.