Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Den norske Atlanterhavskomité gratulerer årets fredsprisvinnere

Den norske Atlanterhavskomité
Foto: Wikimedia Commons

Årets vinnere av Nobels fredspris ble kunngjort tidligere i dag av lederen for Den norske Nobelkomité, Berit Reiss-Andersen. Fredsprisen tildeles menneskerettsforkjemperen Ales Bialiatski fra Belarus, den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial og den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties.

De tre fredsprisvinnerne ble tidligere i dag kunngjort av Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen. Nobelkomiteen begrunnet at årets fredspris skal gå til en person og to organisasjoner på bakgrunn av deres representasjon i sivilsamfunnet i sine hjemland. Alle tre har stått opp for retten til å kunne utøve maktkritikk og grunnleggende rettigheter for borgerne i sine representative hjemland og har gjort en enestående innsats for å dokumentere krigsforbrytelser, brudd på menneskerettigheter og maktmisbruk. "Til sammen viser de sivilsamfunnets betydning for fred og demokrati", heter det i Nobelkomiteens kunngjøring på deres nettsider.


Informasjon om de tre fredsprisvinnerne:


Ales Bialiatski

- "Ales Bialiatski var en av initiativtakerne til den demokratibevegelsen som oppsto i Belarus på midten av 1980-tallet. Han har viet sitt liv til arbeidet for demokrati og en fredelig utvikling i sitt hjemland, bl.a. ved å stifte organisasjonen Viasna (Vår) i 1996. Bakgrunnen var de omstridte grunnlovsendringene som ga presidenten diktatoriske fullmakter, og som utløste omfattende demonstrasjoner. Viasna ga støtte til de fengslede demonstrantene og deres familier. I årene som fulgte utviklet Viasna seg til å bli en bredt anlagt menneskerettighetsorganisasjon som dokumenterte og protesterte mot myndighetenes bruk av tortur mot politiske fanger" - Nobelkomiteen.

Bialiatski sitter fengslet uten dom etter omfattende demonstrasjoner mot regimet i 2020. "Til tross for enorme personlige belastninger har Bialiatski ikke veket en tomme i sin kamp for menneskerettigheter og demokrati i Belarus" skriver Nobelkomiteen som en anerkjennelse av arbeidet til Bialiatski og som videre grunnlag for utdelingen.


Menneskerettighetsorganisasjonen Memorial

Den russiske organisasjonen "ble grunnlagt i 1987 av menneskerettighetsaktivister i det tidligere Sovjetunionen som ville forhindre at ofrene for kommunistregimets undertrykkelse ble glemt. Fredsprisvinner Andrej Sakharov og menneskerettighetsforkjemper Svetlana Gannusjkina var blant grunnleggerne. Memorial bygger på en forståelse av at et oppgjør med fortidens forbrytelser er nødvendig for å forebygge nye.
Etter Sovjetunionens sammenbrudd utviklet Memorial seg til å bli den største menneskerettighetsorganisasjonen i Russland. I tillegg til å etablere et dokumentasjonssenter over Stalin-tidens ofre, samlet og systematiserte Memorial informasjon om politisk undertrykkelse og brudd på menneskerettigheter i Russland" - Nobelkomiteen.

Selv om sivilsamfunnsaktører i Russland i en årrekke har blitt utsatt for trusler, fengsling, forsvinning og drap, og i tillegg til at Memorial ble kategorisert som en «utenlandsk agent» og derav skulle bli oppløst ved tvang i regi av myndighetene i desember 2021, har ikke menneskene bak Memorial latt seg ikke stenge ned. Memorial sin styreleder, Jan Ratsjinskij uttrykte dette i hans svar til den påtvungne oppløsingen: de hadde ingen planlegger om å gi opp.


The Center for Civil Liberties

Den ukrainske organisasjonen "ble grunnlagt i Kyiv i 2007 med det formål å arbeide for menneskerettigheter og demokrati i Ukraina. Senteret har gått i bresjen for å styrke det ukrainske sivilsamfunnet og legge press på myndighetene for å gjøre Ukraina til et fullverdig demokrati. For å utvikle Ukraina som rettsstat, har senteret blant annet vært en pådriver for at Ukraina skal slutte seg til Den internasjonale straffedomstolen. Etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 har Center for Civil Liberties engasjert seg i arbeidet med å kartlegge og dokumentere russiske krigsforbrytelser mot den ukrainske sivilbefolkningen. Sammen med internasjonale samarbeidspartnere gjør senteret en banebrytende innsats med sikte på å kunne stille de skyldige til ansvar for sine forbrytelser" - Nobelkomiteen.

Med årets fredspris til Ales Bialiatski, Memorial og Center for Civil Liberties ønsker Den Norske Nobelkomite å hedre tre fremragende forkjempere for menneskerettigheter, demokrati og fredelig sameksistens i nabolandene Belarus, Russland og Ukraina.


Den norske Atlanterhavskomité gratulerer de tre vinnerne, og ønsker lykke til videre med det viktige arbeidet de har gjort gjennom sin konsekvente støtte til humanistiske verdier, antimilitarisme og rettslige prinsipper. Nobelkomiteen utdyper at årets prisvinnere har revitalisert og hedret Alfred Nobels visjon om fred og folkenes forbrødring – en visjon vår verden trenger mer enn noensinne.