Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Lansering av Forsvarskommisjonen av 2021

Den norske Atlanterhavskomité

Onsdag 3. mai overleverte Forsvarskommisjonen av 2021 sin rapport til Forsvarsminister, Bjørn Arild Gram. I samarbeid med Kommisjonen arrangerte DNAK en «debrief» på Youngs i Oslo, hvor vi hadde en kort presentasjon av rapporten og en panelsamtale med fire av kommisjonens medlemmer.

Forsvarskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 for å vurdere sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer for Norge i et 10–20-årsperspektiv, samt synliggjøre konsekvenser for den videre utviklingen av forsvaret av Norge.

Mandatet lød som følger: "Endringene i Norges strategiske omgivelser er omfattende og uforutsigbare. I lys av de mange utviklingstrekkene for norsk sikkerhet er det behov for en ny forsvarskommisjon som kan sørge for en bred og åpen dialog om sikkerhets- og forsvarspolitiske og teknologiske muligheter og utfordringer. En forsvarskommisjon kan gi vektige innspill til utviklingen av forsvarssektoren."

Generalsekretær Kate Hansen Bundt (til høyre) var ordstyrer under debriefen, her avbildet med de fire kommisjonsmedlemmene som deltok i panelsamtalen: f.v Amy Brox Webber, Audun Halvorsen, Espen Rasmussen og Kristin Ven Bruusgaard.

De aller fleste i det sikkerhets- og forsvarspolitiske miljøet, politikere, journalister, embetsfolk, akademikere og andre hadde tatt turen til "debriefen". Flere hundre deltakere var innom Youngs i løpet av ettermiddagen og kvelden.

Atlanterhavskomiteen vil gjerne gratulere Forsvarskommisjonen med vel gjennomført og solid arbeid. Rapporten vil være et viktig bidrag til norsk forsvarspolitikk i tiden fremover og sammen med Forsvarssjefens fagmilitære råd (overleveres i løpet av våren) og Totalberedskapskommisjonen (overleveres 5. juni) danne grunnlaget for langtidsplanen for Forsvaret som regjeringen legger frem våren 2024.


Her kan du lese og lytte til Forsvarskommisjonens rapport:

- Forsvarskommisjonen av 2021

- Forsvarskommisjonen podcast


Generalsekretær Kate Hansen Bundt og seniorrådgiver Arne Bård Dalhaug kommenterer også rapporten i en artikkel av Norges Forsvarsforening:

- Forsvarskommisjonens rapport krever handling, umiddelbart