Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Cold Response 2016

Fra mandag til tirsdag denne uken var DNAK på studietur til den internasjonale militære vinterøvelsen Cold Response, som i år finner sted i Trøndelag. Med oss var også lederne fra de politiske ungdomspartiene. Studieturen ble arrangert i samarbeid med Hæren, og var svært lærerikt for oss alle! Les et kort sammendrag og se bilder fra studieturen under!

Cold Response er en norskarrangert multinasjonal militærøvelse som har blitt arrangert en rekke ganger siden 2006. I år er det rundt 15 000 deltakere fra 14 land og bidragene ankommer i form av sjø-, luft, land- og spesialstyrker. Målet med øvelsen er at allierte soldater fra ulike nasjoner får øvd sammen under krevende vinterforhold. Hoveddelen av øvelsen finner sted fra 2. til 9. mars.

Vi dro med fly til Værnes mandag 29. februar, hvor vi ble hentet av Hæren. Første stopp var forhåndslageret på Frigården i Stjørdal. Her mottok vi en brief fra de ansatte, før vi fikk en guidet tur inne i «hula». Det var veldig interessant å se resultatet av den bilaterale avtalen mellom USA og Norge som har eksistert gjennom mange år. For de som er interessert i mer informasjon om forhåndslagringene i Norge, så anbefales artikkelen fra Teknisk Ukeblad under.

Etter besøket på Frigården dro vi tilbake til Værnes, hvor vi spiste lunsj i messa på Heimevernets Garnison sammen med en rekke internasjonale soldater. Turen gikk så videre til Panserbataljonens leir, en av kampavdelingene i Brigade Nord og som selvsagt er tilstede under Cold Response. Her ble vi tatt veldig godt imot av sjefen for Panserbataljonen, oberstløytnant Pål Berglund. Vi fikk en brief av Berglund, samt av sjefen for Brigade Nord, brigader Eldar Berli – som for øvrig har skrevet ukens analyse. Her lærte vi mye om bataljonens oppgaver i Hæren, men også brigadens helhetlig rolle under øvelsen. På ettermiddagen ble vi introdusert for forsvarets feltrasjoner, og kvelden ble avsluttet med en begivenhetsrik tur med Leopard 2 og CV90! Natten ble tilbragt «i felt» sammen med Panserbataljonen, hvor samtlige deltakere sov i telt. En autentisk opplevelse hvor selv en av deltakerne måtte sitte som fyringsvakt!

Tirsdag morgen dro vi videre til 2. bataljon som var godt i gang med å gjøre seg klare til øvelsen. Her fikk vi en brief om bataljonens oppgaver av sjefen selv, oberstløytnant Bjørnar Eriksen. Her fikk vi kjennskap til utstyret de bruker, et innblikk i soldatenes hverdag, og til slutt prøvekjøre deres snøscootere.

Derfra gikk turen videre til et «land display» - hvor de ulike nasjonene kunne vise frem sitt militære materiell. På bussen dit hadde vi sersjantmajor Rune Wennberg med oss som fortalte om den nye ordningen for militært personell. Det var interessant å prate med de ulike internasjonale soldatene, for å høre hvilke utfordringer de synes å ha i det norske klimaet.

Alle deltakerne på studieturen ga uttrykk for å ha tilegnet seg ny kunnskap og fått et nært innblikk i Hærens rolle under en multinasjonal øvelse. Vi håper på en gjentagelse neste år også! Tusen takk til Hæren for at vi ble tatt så godt i mot, informative briefs, muligheten til å snakke med soldatene og for et spennende program!