Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

DNAK på Arendalsuka og i nyhetene

Den norske Atlanterhavskomité

DNAK videreførte fjorårets suksess også under årets Arendalsuke. I samarbeid med flere organisasjoner omdannet vi Arendals Sjømandsforening på Tyholmen til "Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus". Huset opplevde stor pågang gjennom hele uken hvor det var lagt til rette for et allsidig program med fokus på ulike sider av de utenriks-, sikkerhets og forsvarspolitiske utfordringer Norge, Europa og verden står oppe i.

DNAK var hoved- og medarrangør på fem av i alt 15 arrangementer i Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus. Vi inviterte til ett seminar med to paneler for å diskutere «NATO etter Vilnius-toppmøtet», ett om «Hvordan vi skal forholde oss til Russland» og ett om «Terrorbombing - hvor godt er Norge forberedt?». Sammen med tankesmien Civita arrangerte vi en samtale med USAs Ambassadør til Norge og samme kveld inviterte vi tradisjonen tro til vår felles sikkerhetspolitiske quiz, sammen med Forsvarets Forum, med stor deltakelse og høylytt entusiasme blant deltakerne.

Ta quizen her og test dine sikkerhetspolitiske kunnskaper!

Tirsdagen deltok også DNAKs generalsekretær Kate Hansen Bundt, for syvende år på rad, på Willy Brandt Stiftelsens tradisjonelle Tysklands-diskusjon på puben Barrique. Opptaket er omgjort til et innslag i den populære podcasten «Tyskerne» og vil kunne høres HER.


NATO ETTER VILIUS TOPPMØTET

Vårt arrangement om «NATO etter Vilnius-toppmøtet», som i det store og hele kom til å dreie seg om Russlands brutale krig i Ukraina og mulige utfall av denne, fikk stor oppmerksomhet både i Arendal og internasjonalt etter at VGs journalist Alf Bjarne Johnsen siterte ett av mange scenerier som ble diskutert om mulige utfall av krigen. Uttalelsen som skapte oppmerksomhet, kom fra Stian Jenssen som er stabssjef for Jens Stoltenberg ved Natos Private Office. Han gikk senere ut og nyanserte sin uttalelse. Vi har samlet et utvalg medieartikler om Ukraina-debatten nedenfor.

Her finner du også opptaket av seminaret i sin helhet:

VG-artikkelen som skapte mediestorm langt utenfor Norges grenser finner du under overskriften: "Åpner for at Ukraina avgir territorium i bytte mot Nato-medlemskap"

Dagen etter gikk Stian Jenssen selv ut og modererte sin uttalelse og sa den kom litt feil ut: her kan du høre intervjuet han ga til NRK. Panelets øvrige deltakere Karsten Friis, seniorforsker ved NUPI og Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk ved UiO og professor II ved FHS/Stabsskolen, kommenterte også saken i NRK: Forskar kritisk til spekulasjon om eit Ukraina-kompromiss: – Moralsk tvilsamt

Både generalsekretær i DNAK, Kate Hansen Bundt som ledet diskusjonen mente dette var en medieskapt sak og uttalte seg om debatten i Dagens Næringsliv.

– «Uttalelsen falt i en over to timer lang paneldiskusjon. Jeg mener den er tatt helt ut av sin sammenheng, og at det kokes konspirasjonsteorier rundt dette», sa generalsekretær Bundt til Dagens Næringsliv. Les hele saken her: Generalsekretær Kate Hansen Bundt i DN.

Seniorrådgiver i DNAK, generalløytnant (P) Arne Bård Dalhaug kommenterte også til Nettavisen – «Dette er jo et mulig fremtidsscenario som mange forskere har vært inne på tidligere, og det ble nevnt av Stian Jenssen (og andre) under paneldebatten. Det var ikke sånn at han la fram et forslag med noe bakgrunn i et Nato-utspill, sier Dalhaug til Nettavisen. Les hele saken her: Seniorrådgiver Dalhaug i Nettavisen

Seminaret om «NATO etter Vilnius-toppmøtet» dreide seg ikke utelukkende om Ukraina, men vi hadde også invitert et panel som så nærmere på de militære reformene NATO har initiert, forsvarsplanene og ikke minst konsekvensene for Norge. Her deltok ved siden av Stian Jenssen viseadmiral Louise Dedichen som er Norges faste representant til Natos Militærmisjonen i Brussel og generalløytnant (P) Rune Jakobsen, tidligere sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og sjef Hæren.

Andre del av debatten kan ses her:

Generalløytnant (P) Rune Jakobsen ble intervjuet i forbindelse med debatten i Arendal: Tidligere forsvarstopp vil skrote Russland-strategi: Må signalisere styrke.

I High North News finner du også en meget god og oppsummerende kommentar til debatten som utspilte seg i Arendal: Mener Norges forsiktighet overfor Russland er utdatert


USAs AMBASSADØR MARC NATHANSON OM FORHOLDET MELLOM EUROPA OG USA

I samarbeid med Civita arrangerte vi en samtale med USAs ambassadør til Norge, Marc Nathanson. Civitas rådgiver og USA-ekspert Eirik Løkke ledet samtalen som tok utgangspunkt i forholdet mellom USA og Europa, og USA som en garantist for europeisk sikkerhet. Spørsmålet om hvor trygge Europa kan være på at USA vil forplikte seg til europeisk sikkerhet også i fremtiden ble belyst. Det samme ble spørsmålet om hvordan krigen i Ukraina har påvirket det transatlantiske samarbeidet og hvor sterkt forholdet mellom Norge og USA er.

Se opptaket av samtalen her:

HVORDAN SKAL VI FORHOLDE OSS TIL RUSSLAND?

På tirsdagen inviterte vi til en Russlands-debatt med de tre fagekspertene, Arne Bård Dalhaug, pensjonert generalløytnant, seniorrådgiver i DNAK og tidligere observatør for OSSE i Donbas, Halvor Tjønn, historiker og forfatter og Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i Helsingforskomiteen. Diskusjonen ble ledet av generalsekretær i DNAK, Kate Hansen Bundt. Samtalen tok utgangspunkt i spørsmålet om hvordan Vesten skal forholde seg til Russland nå og tiden fremover i lys av krigen i Ukraina.

Se opptak av diskusjonen her:

TERRORBOMBING I UKRAINA – HVOR GODT ER NORGE FORBEREDT?

På torsdagen deltok seniorrådgiver i DNAK, Generalløytnant (P) Arne Bård Dalhaug, på seminaret "Terrorbombing - hvor godt er Norge forberedt" i regi av Norges Forsvarsforening, Luftmilitært samfunn og DNAK. Med de daglige reportasjene om terrorbombingens grusomme resultater i Ukraina som bakteppe, diskuterte panelet hva terrorbombing er, hva som er terrorbombingens mål og hva man ønsker å oppnå ved terrorbombing. Sammen med Dalhaug deltok oberstløytnant Harald Høiback, professor og nestkommanderende ved Forsvarets museer, Øistein Knudsen jr., sjef for Sivilforsvaret, og oberstløytnant Stian Nergård Nilsen, sjef for luftvernbataljonen på Evenes. Samtalen ble moderert av Christian Bugge Hjorth, tidligere generalsekretær i Norges Forsvarsforening.

Se opptaket av seminaret under: