Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Ambassadøruken 2021

Den norske Atlanterhavskomité

NATO-ambassadør Øystein Bø

Foto: Den norske Atlanterhavskomité

Atlanterhavskomiteen har i en årrekke arrangert «Ambassadøruken», en seminarrekke der flere av Norges ambassadører orienterer fra sine utenriksstasjoner. Seminarene er alltid godt besøkt og har blitt en fast og etterspurt oppstart etter sommerferien.

Først ut under årets ambassadøruke var Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg. Han fokuserte på den nåværende politiske situasjonen i Tyskland hvor det for tiden ledes opp til valg av ny Kansler i slutten av september. Det viktige forholdet mellom Norge og Tyskland ble også dratt frem, særlig hva gjelder energisamarbeid og forsvarsmateriell.

Neste på listen var Norges første kvinnelige ambassadør til USA, Anniken Krutnes. Hun viet tid til å snakke om den innenrikspolitiske situasjonen i USA som er mer splittet og polarisert enn noen gang. Likevel er det mer som minner om 'business as usual' etter Bidens innsettelse. Hun reflekterte noe over Biden-administrasjonenes håndtering av uttrekningen fra Afghanistan og avsluttet med en redegjørelse av viktigheten ved at Norges linje mot USA ligger fast og at samarbeidet er godt.

Tirsdag 24. august fikk vi besøk av Norges ambassadør til Israel, Kåre Aas. Han viet sin tid til å snakke om det utvidede Midtøsten og fokuserte på maktrivalisering i regionen. Han trakk frem mange mulighetsområder der samarbeid og avtaler kan komme på plass for å bedre den spente situasjonen. Aas reflekterte også over tilstedeværelsen i Afghanistan og gjorde seg noen tanker om hva man bør ha lært av denne 20 år lange operasjonen.

Ambassadør Aas holder sin orientering.

Foto: Den norske Atlanterhavskomité

To dager senere, torsdag 26. august, ga Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife, en statusoppdatering fra Brussel. Han fokuserte på de områdene der EU er ledene og kan bistå sine medlemsland og partenerland. Fagområder han trakk frem av særlig betydning var handelspolitikk, konkurranseutsetting, klima, teknologi og cybersikkerhet.

Sist ut i rekken var Norges faste representant til Det nordatlantiske råd, NATO-ambassadør Øystein Bø og foredraget startet naturlig nok med en redegjørelse av uttrekningen og evakueringen fra Afghanistan. Videre ga Bø en oppdatering på alliansens arbeid med det nye strategiske konseptet, NATO 2030. I tillegg delte ambassadøren viktig informasjon om Norges bidrag til alliansen og hvile kjernesaker det for tiden jobbes med fra norsk side.

På grunn av Covid-19-situasjonen måtte vi legge opp til 1 meter avstand mellom alle besøkende, og det var derfor kun et begrenset antall personer som fikk plass under årets ambassadøruke. Til tross for dette fikk vi besøk av til sammen 160 personer som bidro til spennende diskusjoner med mange gode spørsmål og kommentarer.

Avslutningsvis ønsker vi å rette stor takk til alle ambassadørene som stilte opp. Vi gleder oss til å se dere igjen neste år!