Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Tror du ikke-spredning og økt atomsikkerhet er mulig?

Den norske Atlanterhvaskomité
Dato
Sted
Det Norske Nobelinstitutt

Atomvåpen har preget store deler av den moderne historien og har siden det ble utviklet vært et tema for stor bekymring og internasjonal debatt.

I 2008 besluttet daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre at regjeringen skulle støtte International Atomic Energy Agencys (IAEA) nye prosjekt - etableringen av en kjernekraftreserve i Kasakhstan. Det internasjonale samfunnet har lenge forsøkt å etablere en slik reserve kontrollert av IAEA. En pålitelig forsyning av lavanriket uran vil gjøre det internasjonale samfunnet bedre i stand til å hindre produksjon av nye atomvåpen. Dersom stater vil opprette sine egne anrikelsesanlegg, er veien kort til å lage høyanriket uran egnet for å produsere bomber.

Hva innebærer dette for internasjonal sikkerhet? Vil dette hindre en ny krise i Iran? Vil dette hindre fremtidig utvikling av atomvåpen og vil det ha noen innvirkning på dagens NPT-regime?

Hele seminaret holdes på engelsk og vi har invitert disse dyktige ekspertene til å snakke om temaet:

Andrew C. Weber - tidligere statssekretær i det amerikanske Forsvarsdepartementet med ansvar for kjernefysisk, kjemisk og biologisk forsvarsprogram
Marit Nybakk - visepresident på Stortinget
Ole Reistad - leder for sikkerhet ved Institutt for energiteknikk
Sverre Lodgaard - seniorforsker ved NUPI
Kairat Abusseitov - Kasakhstans ambassadør til Norge
---------------------------------------
In English:

The use of nuclear weapons have caused some of the defining moments in modern world history. Since then, nuclear weapons have also been a topic of great concern and international debate.

In 2008, the Norwegian government decided to support the International Atomic Energy Agency’s new project – the establishment of a new Low Enriched Uranium Bank in Kazakhstan, a country who has experienced the consequences of nuclear test sites first hand. This Fuel Bank will, hopefully, reduce countries’ incentives to establish own nuclear production facilities. Now, the agreement has been approved, and the first Fuel Bank under international auspices is to be operational in 2017.

What does this entail for international security? Will this prevent a new Iran crisis? Will this prevent future development of nuclear weapons, and will this have any implications on the current NPT-regime?

We have invited these key experts to speak about the topic:

Former Assistant Secretary of Defense for Nuclear, Chemical and Biological Defense Program, Andrew C. Weber
First Vice President at the Norwegian Parliament - Marit Nybakk
Head of Safety at Institute for Energy Technology, Ole Reistad
Senior Researcher at the Norwegian Institute of Interational Affairs, Sverre Lodgaard
Kazakhstan's Ambassador to Norway, Kairat Abusseitov