Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Statusrapport for Landmaktutredningen

DNAK og FD
Dato
Tid
16:30 -
Sted
Litteraturhuset i Oslo

Den videre utviklingen av Hæren og Heimevernet.

Arrangører: Forsvarsdepartementet i samarbeid med Den norske atlanterhavskomité (DNAK).

19. juni klokken 16:30 til 18:30 på Litteraturhuset

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik presenterer statusrapport for Landmaktutredningen.

Dagens landstyrker er ikke optimalt tilpasset et nytt trusselbilde. Regjeringen har iverksatt en landmaktutredning for å gjennomgå landmaktens størrelse, organisering og utrustning i en fellesoperativ ramme. Dette er påkrevet for å kunne oppnå den reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet og utholdenhet som kreves i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

For å gi offentligheten innsikt i utredningsarbeidet, er det utarbeidet en ugradert statusrapport som presenteres på Litteraturhuset. Formålet med denne statusrapporten er å gi et godt grunnlag for den videre debatten. Resultatet av utredningen vil fremmes av regjeringen som en egen stortingsproposisjon høsten 2017.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik vil være tilgjengelige for pressen etter orienteringen.

Pressekontakt er oberstløytnant Frank Sølvsberg, tlf: 928 09 424, e-post: Frank.Solvsberg@fd.dep.no.

Landmaktutredningen har et eget område på forsvarets nettsider
hvor prosessen kan følges: https://forsvaret.no/landmakt

Møtet er åpent for alle, og krever ingen registrering. Merk at det er begrenset antall plasser.

Se gjerne facebook-arrangementet her.

Vel møtt!