Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Sikkerhetspolitisk dypdykk: Tyskland

Den norske Atlanterhavskomité
Dato
Sted
Nobels Fredssenter

Dypdykk i samarbeid med Nobels Fredssenter

Europa er i krise: Eurokrise, Ukrainakrise, flyktningkrise, Brexit og antiliberale krefter er på fremmarsj. I sentrum av alle krisene står Tyskland og dets mektige leder Angela Merkel. Derfor er Tyskland tema når Den Norske Atlanterhavskomité i samarbeid med Nobels Fredssenter inviterer til Dypdykk torsdag 26. mai.

(Scroll down for information in English.)

Ved Christian Borchs bord sitter Atlanterhavskomiteens generalsekretær Kate Hansen Bundt. Hun har mange års erfaring som ekspert og forsker på Tyskland og EU.

«Tyskland er ikke et hvilket som helst land», sier hun om landet som i stigende grad har måttet vise et europeisk lederskap det hverken etterstreber eller ønsker. Den «motvillige hegemon» kalte Economist landet som spiller en nøkkelrolle for det fremtidige Europa. Kate bodde selv som ung student i Øst-Berlin på slutten av 1980-tallet – og Cristian Borch hadde en oldefar med berlinske eventyr! Her ligger det an til en spennende samtale med to som kjenner Tyskland godt. Hold av datoen allerede nå!

Mer informasjon: nobelpeacecenter.org/arrangementer/tysklandsdypdykk/

Arrangementet inngår i Nobels Fredssenters debattprogram og er gratis og åpent for alle.

Vår kafé Alfred. har åpent for drikkeservering før arrangementet.

-----

Europe is in a serious crisis: Euro crisis, Ukraine crisis, refugee crisis, Brexit and anti-liberal forces are on the rise. In the center stands Germany and its powerful leader Angela Merkel. This is why Germany is on the agenda when The Norwegian Atlantic Committee, together with The Nobel Peace Center, invites you to “Tysklandsdypdykk” Thursday 26 May.

The Norwegian Atlantic Committee’s Secretary General Kate Hansen Bundt will be the guest at Christian Borch’s table this evening.

The event will be held in Norwegian.