Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Sikkerhetspolitisk dypdykk med etterretningssjef Nils Andreas Stensønes

I samarbeid med Nobels Fredssenter
Dato
Tid
17:00 -
Sted
Online

Sjef for Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes.

Foto: Forsvaret

Den norske Atlanterhavskomité og Nobels Fredssenter inviterer til «Sikkerhetspolitisk dypdykk» med etterretningssjef, viseadmiral, Nils Andreas Stensønes i samtale med Christian Borch.

Nylig la Etterretningstjenesten frem sin ugraderte trusselvurdering, Fokus 2021, der hovedtrekkene blant annet var etterretning- og påvirkningsoperasjoner fra fremmede stater, russisk militæraktivitet i våre nærområder, økende stormaktsrivalisering og terrorisme. Han sier selv: «Det mest slående ved trusselbildet Norge står overfor ved inngangen til 2021 er det store spennet. De tradisjonelle sikkerhetsutfordringene er endret, samtidig som nye kommer til. Kombinasjonen av ulike virkemidler, sivile og militære, åpne og fordekte, i det fysiske så vel som i det digitale rom, gjør trusselbildet utfordrende og sammensatt» (Fokus 2021).

Etterretningssjefen stiller til samtale med Christian Borch for å diskutere nettopp trusselvurderingen og hvordan etterretningsarbeid har utviklet seg med tiden.

Vi skal i løpet av en time dykke ned i materien, og kan love en interessant og lærerik samtale.

Dypdykket blir strømmet direkte på DNAK og Nobels Fredssenters Facebook-sider, samt DNAK's YouTube-kanal.

Vel møtt!