Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Sikkerhetspolitisk dypdykk: Berit Reiss-Andersen

Den norske Atlanterhavskomité og Nobels Fredssenter
Dato
Tid
18:00 -
Sted
Nobels Fredssenter

Lederen for Den Norske Nobelkomité, Berit Reiss-Andersen, kunngjorde 8. oktober at Nobels fredspris for 2021 går til Maria Ressa og Dmitrij Muratov for "deres innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred." Ytringsfriheten er i dag under sterkt press. Den utfordres i økende grad av autoritære stater og et stadig trangere ytringsrom, også i Vesten.

Selv om mange kjenner henne best som Nobelkomitéens ansikt utad, er Reiss-Andersen også en av landets ledende advokater innenfor fagfeltet økonomisk kriminalitet. Hun er fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har møterett for Høyesterett - hvor hun har ført over 100 saker. Hun har også vært statssekretær i Justisdepartementet i Thorbjørn Jaglands regjering. Reiss-Andersen er med andre ord en allsidig samfunnsdeltaker, som har høy anseelse og integritet.

Mandag 15. november har Den norske Atlanterhavskomité, i samarbeid med Nobels Fredssenter, gleden av å invitere til Sikkerhetspolitisk dypdykk med Reiss-Andersen. Samtalen ledes av Christian Borch. Vi ser frem til å høre mer om arbeidet i Nobelkomitéen, årets fredsprisvinnere og sammenhengen mellom ytringsfrihet og fred.

Dypdykket blir strømmet direkte på DNAK og Nobels Fredssenters Facebook-sider, samt DNAK's YouTube-kanal. Du kan også følge dypdykket fysisk på Nobels Fredssenter.