Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Frokostseminar: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Den norske Atlanterhavskomité
Dato
Tid
08:30 -
Sted
Fridtjof Nansens plass 8, 4. etg

Avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, Marianne Rafn Skuse, har ledet arbeidet med langtidsplanen og kommer til oss for å fortelle om prosessen og veien videre.

Ny langtidsplan for forsvarssektoren vedtas på Stortinget 11. juni.

Fredag 5. april la regjeringen frem forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren og 4. juni avga Utenriks- og forsvarskomiteen sin enstemmige innstilling.

Langtidsplanen er et historisk løft for forsvarssektoren der regjeringen foreslår en betydelig styrking av forsvar, beredskap og sikkerhet.

Det skal bevilges til sammen 1635 milliarder kroner over de neste 12 årene og langtidsplanen legger opp til å utbedre svakhetene i dagens struktur og deretter investere i nye kapasiteter, som for eksempel fem nye fregatter, seks nye ubåter og en styrking av luftvernet.

I forliket har partiene blant annet bestemt at det skal anskaffes ytterligere en ekstra ubåt (totalt seks) og ett ekstra langtrekkende luftvern myntet på hovedstaden. At hele stortinget stiller seg bak forliket vitner om det alvorlige bakteppe som danner grunnlaget for satsningen.


Det blir lett servering og muligheter for å stille spørsmål!

Velkommen!