Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Ny bistandsinstruks - bakteppe og funn

Dato
Tid
17:00 -
Sted
Fridtjof Nansens plass 8

Oslo Forsvarsforening og Den norske Atlanterhavskomité har gleden av å invitere til seminar i Atlaterhavskomitéenslokaler på Fridtjof Nansens plass 8, 8. etasje.

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet nedsatte i mars en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet. Fredag 30. september presenterte gruppen sin rapport for justisminister Anders Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsker, Magnus Håkenstad (IFS), vil gi oss et historisk bakteppe for å forstå utfordringene vi har erfart med samarbeid mellom Politi og Forsvar. Utvalgsleder og assisterende departementsråd i NFD, Arne Røksund vil presentere funn fra rapporten. Det vil deretter åpnes for spørsmål fra publikum.

Rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks -"Forsvarets bistand til politiet - forslag til ny bistandsinstruks"

Magnus Håkenstad,"Farvel til Menstadslaget"