Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Norsk næringslivs betydning for nasjonal sikkerhet

Den norske Atlanterhavskomité
Dato
Tid
16:00 -
Sted
Fridtjof Nansens plass 8, 4. etg, 0160 OSLO
Foto: Flickr - Morten Nelson

Vi har gleden av å invitere til seminar om næringslivet og norsk eierskaps betydning for nasjonal sikkerhet. I kjølvannet av lanseringen av de hemmelige tjenestenes åpne trusselvurderinger, ønsker vi å rette søkelyset mot de private aktørene og næringslivet, og hvordan disse håndterer risikoen fra trusselaktører som utnytter sårbarheter hos virksomheter og i samfunnet generelt. Sjef NSM, generalmajor (p) Lars Christian Aamodt, sjeføkonom i Sparebank1 Elisabeth Holvik og stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen Bård Ludvig Thorheim (H) kommer for å dele sine perspektiver og analyser.

Påmelding - Norsk næringslivs betydning for nasjonal sikkerhet

Privat næringsliv har fått større betydning for nasjonal sikkerhet i lys av den sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklingen. Hvordan skal man få virksomheter med betydelige sikkerhetsoppgaver og som forvalter kritisk infrastruktur til å ta eierskap til konseptet om totalforsvar og nasjonal sikkerhet? Hva betyr norsk vs. utenlandsk eierskap for vår sikkerhet og beredskap?

Utfordringene disse virksomhetene står overfor er sammensatte og komplekse, og krever et høyt nivå av kunnskap og god situasjonsforståelse. Truslene kan bestå av spionasje, cyberangrep, sikkerhetstruende oppkjøp, sabotasje, terror, påvirkningsoperasjoner, rekrutering av innsidere og andre sammensatte trusler. Hvordan skal vi redusere og håndtere denne risikoen og med det beskytte nasjonal sikkerhet gjennom hele krisespekteret – i fred, krise og krig? Og hvordan skal vi få bedriftene til å ta sin del av ansvaret i denne prosessen?


Fra NSMs rapport, Risiko 2024:

- «Utviklingen de siste årene har gjort at både virksomheter og enkeltpersoner som tidligere sjeldent har vært involvert i arbeidet med nasjonal sikkerhet, plutselig er helt sentrale. Privat næringsliv har fått større betydning for landets sikkerhet.

- «Sikkerhetspolitikk er ikke avskåret fra resten av samfunnet, men både understøttes og påvirkes av en rekke ulike virksomheter.»

- «For trusselaktører kan det være enklere å kjøpe seg inn enn å bryte seg inn.»