Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Naboskap i trøbbel

Den norske Atlanterhavskomité
Dato
Sted
Litteraturhuset

Den norske Atlanterhavskomité, Folk og Forsvar og Europabevegelsen inviterer til debatt om EUs rolle i den nye komplekse sikkerhetspolitiske virkeligheten i Europa og hvordan EU forholder seg til sine nære naboland.

Naboskap i trøbbel
- EU som en sterkere sikkerhetspolitisk aktør

EU har i større grad måttet vise handlekraft og har begynt å markere seg som en sterkere sikkerhetspolitisk aktør i Europa. Mens NATO gir medlemslandene en grunnleggende sikkerhetsgaranti er det ofte EUs utenriksministere som, gjennom sine hyppige møter, håndterer de sikkerhetspolitiske spørsmål som melder seg.

Som medlemsland deltar Norge daglig i konsultasjonene i NATO. Spørsmålet er I hvilken grad nå også EU legger premissene for Norges sikkerhetspolitikk?

Krisen i Ukraina Har ført til at forholdet til Russland har kjølnet betraktelig. Norge og EU land har innført økonomiske sanksjoner, såkalte 'restriktive tiltak', mot Russland og mange av samarbeidsprogrammene mellom Norge og Russland har blitt satt på vent. Russland har også innført sanksjoner mot EU og Norge.

Det dårligere forholdet til Russland representerer en utfordring for både Norge og EU. EU har opplevd intern uenighet om håndteringen av forholdet til Russland. Den spente situasjonen har imidlertid også for alvor gitt Tyskland rollen som ledernasjon i EU. Hva tenker Tyskland om denne rollen?

Vi spør om hvilken rolle EU har i håndteringen av forholdet til Russland. Hva betyr dette for vår politikk overfor Russland? Er vi i praksis nærmest forpliktet til å følge EUs linje?

Til debatt stiller:
- Tore Hattrem – Nyutnevnt statssekretær i UD
- Dr. Axel Berg – Tysklands ambassadør
- Kate H. Bundt – Generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomiteen

Debatten ledes av Jan Erik Grindheim, leder av Europabevegelsen

Møtet blir streamet her: https://livestream.com/aktivdebatt/events/4356740