Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt

Den norske Atlanterhavskomité
Dato
Tid
12:00 -
Sted
Gamle Logen, 
Grev Wedels Plass 2, 0151 Oslo

Den norske Atlanterhavskomité har sammen med Utenriksdepartementet (UD) gleden av å invitere til foredrag og samtale med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt i Gamle Logen.

Registreringen åpner kl. 11:15. Husk å medbringe gyldig ID (elektronisk førerkort anses ikke som gyldig ID).

Samtalen vil bli ledet av generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, Kate Hansen Bundt. Arrangementet er en del av konferanseserien i UDs Respons-prosjekt for en framtidsrettet og inkluderende utenrikspolitikk i lys av de nye utfordringene Norge står ovenfor.

Natos utenriksministermøte avholdes i Oslo den 31. mai og 1. juni. Generalsekretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Huitfeldt kommer til oss for å innlede om situasjonen i Ukraina, om transatlantisk sikkerhet og arbeidet i Nato frem mot toppmøtet i Vilnius i juli.

Stoltenbergs ni år lange periode som generalsekretær i Nato har vært preget av et stadig mer ustabilt sikkerhetspolitisk landskap. Når Natos stats- og regjeringssjefer møtes til toppmøte i Vilnius 11. og 12. juli vil de fatte beslutninger med vidtrekkende konsekvenser for fremtidig vestlig sikkerhetsarkitektur.

Vi vil spørre generalsekretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt om hva som står på spill for transatlantisk og norsk sikkerhet, i en verden preget av stormaktsrivalisering og krig. Hvilken virkning vil Finlands og Sveriges Nato-medlemskap ha for Norges nærområder, og Nato som helhet? Hvordan skal vi verne om vestlige, demokratiske verdier i møte med stadig flere autoritære krefter som finner sammen i et tettere og mer forpliktende samarbeid?

Samtalen vil foregå på norsk.

Vel møtt!

Arrangementet blir strømmet direkte og sendingen vil bli tilgjengelig her i forkant av arrangementet.