Hopp til hovedinnhold
Arrangement

EU og Norges evne til å håndtere migrasjonsspørsmålet

Dato
Tid
08:30 -
Sted
Stratos, Youngstorget

I løpet av de siste årene har Norge og Europa opplevd en kraftig immigrasjonssøkning.

I 2016 er antallet migranter fra Midtøsten redusert sammenlignet med i fjor, men er likevel betydelig. Samtidig er antallet migranter fra Afrika, som benytter sjøveien over Middelhavet, fortsatt høyt.

Hvordan har EUs regelverk for kontroll av migrasjon og grensesamarbeid fungert i møte med flyktningene? Hvilke erfaringer har man gjort seg om håndteringen av flyktningstrømmen regionalt og lokalt?

Det vil bli servert lunsj og kaffe under konferansen. Konferansen er gratis. Påmeldingen er bindende.

Tentativt program:

Kl. 08.30-08.55: Ankomst

Kl. 09.00-09.10: Åpning av konferansen
Kate Hansen Bundt – Generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité

Kl. 09.15-09.45: «Flyktningstrømmen til Europa: Hvem er de og hva flykter de fra?»
Sigurd Falkenberg Mikkelsen – Journalist i NRK og tidligere korrespondent i Midtøsten

Kl. 09.50-10.20: «Norges deltagelse i EUs felles grenseovervåking og Frontex»
Lise Dunham – Politioverbetjent og tidligere styrkesjef på Siem Pilot, Frontex operasjonen Triton

Kl. 10.20-10.35: Kaffepause

Kl. 10.35-11.05: «Internasjonalt og europeisk migrasjonssamarbeid fra et norsk perspektiv»
Siw Lexau - Avdelingsdirektør i Innvandringsavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

Kl. 11.10-11.40: Paneldebatt og Q&A

Kl. 11.40-12.20: Lunsj

Kl. 12.20-12.50: «Velkommen til Sverige? – Håndtering av flyktningsituasjonen 2015»

Christina Johnsson, universitetslektor ved Malmø Universitet, Malmö Institutt for studier av migrasjon, mangfold og velferd

Kl. 12.55-13.25: «PUs rolle i mottakelsen av flyktninger og asylsøkere»

Morten Hojem Ervik, sjef for Politiets utlendingsenhet

Kl. 13.25-13.40: Kaffepause

Kl. 13.40-14.10: «Mottaksapparatet i Norge: utfordringer ved krisehåndtering»
Karin Fatimath Afeef, seksjonsleder i Migrasjonsenheten – Norges Røde Kors og Therese Olsen Svartdahl, leder for MARTE nettverkssenter i Oslo Røde Kors


Kl. 14.15-14.45: Paneldebatt og Q&A

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne under begge paneldebattene.

PS: endringer i programmet kan forekomme.