Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Forsvarsløft i Norge og Sverige

Den norske Atlanterhavskomité
Dato
Tid
14:00 -
Sted
Fridtjof Nansens plass 8, 4. etg
Foto: Forsvaret. Det norske, svenske og finske luftforsvaret trener sammen.

Den norske Atlanterhavskomité vil i samarbeid med den svenske ambassaden i Oslo invitere til et seminar om norsk-svensk forsvarssamarbeid.

Påmelding til "Forsvarsløft i Norge og Sverige"

Den 26. april overleverte den svenske Forsvarsberedningen sin sluttrapport til den svenske regjeringen. Beredningens leder Hans Wallmark (Moderaterna) og hovedsekretær Tommy Åkesson (svenske FD) kommer til Norge for å presentere beredningens samlede arbeid. I den forbindelse inviterer vi til diskusjon om norsk-svensk forsvarssamarbeid, sammen med leder for utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H) og sjef for Forsvarsstaben, generalløytnant Ingrid Gjerde.

I Norge har også Forsvarskommisjonen lagt frem sin rapport (mai 2023), og 11. juni vedtok Stortinget ny langtidsplan for forsvarssektoren. Det alvorlige sikkerhetspolitiske bakteppe har dannet grunnlag for begge lands behov for å styrke forsvar, beredskap og sikkerhet. Det har også bidratt til Sverige (og Finlands) inntreden i Nato. Hva skiller de ulike nasjonale prosessene og hvor komplementerer Sverige og Norge hverandre? Hvordan kan og bør vi samarbeide i møte med våre felles sikkerhetsutfordringer, nå som begge land er Nato-allierte? Store omveltninger, økte budsjetter og evne til implementering står sentralt når både Sverige og Norge tar fatt på sine respektive forsvarsløft.

Vi ser frem til å ta imot innlederne på Fridtjof Nansens plass 8 til en halvannen times samtale og diskusjon.

Generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, Kate Hansen Bundt, leder samtalen.

Det blir lett servering og mulighet for å stille spørsmål.

Velkommen!