Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Europarådet 70 år: Verdier og autoritet under press?

I samarbeid med Stortinget og UiO
Dato
Tid
08:00 -
Sted
UiO: Juridisk bibliotek

OBS! Arrangementet vil foregå på engelsk.

I mai fyller Europarådet 70 år. I den anledning inviterer Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling, i samarbeid med Den Norske Atlanterhavskomité og UiO : Juridisk bibliotek, til paneldiskusjon:

"Nordiske perspektiver på Europarådet og Den europeiske menneskerettsdomstolen – mellom politikk og juss"

Siden etableringen av Europarådet den 5. mai 1949, har organisasjonen hatt en sentral rolle i å sikre den fredelige og stabile utviklingen i Europa. I dag utfordres både Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen av nasjonalisme og illiberale styresett – de samme fenomenene de var ment å beskytte mot. I tillegg øker kritikken mot overnasjonalitet i flere av medlemslandene. Europarådets verdier og domstolens rolle og autoritet er under press, samtidig som deres arbeid som vakthund for menneskerettigheter, demokrati og rettsstat er viktigere enn noensinne.

Hva er de nordiske landenes rolle i denne utviklingen? Er det ulike oppfatninger om domstolens mandat og grenser for overnasjonalitet også i Norden? Vil vi ha Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i framtiden? Og ville de europeiske statene opprettet en slik domstol hvis de fikk valget i dag?

Innledere:
- Adele Matheson Mestad, direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter
- Ole Gjems-Onstad, professor i rettsvitenskap ved BI Norwegian Business School
- Louise Holck, visedirektør ved The Danish Institute for Human Rights
Moderator: Frode Elgesem, dommer i Borgarting lagmannsrett

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Lett frokostservering fra 07:30.

Velkommen!