Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Demokrati og diktatur – Norges forhold til Russland og Kina etter angrepet på Ukraina

Den norske Atlanterhavskomité, Forsvarskommisjonen
Dato
Tid
19:00 -
Sted
Pressens hus

Forsvarskommisjonen skal vurdere sikkerhetsutfordringene Norge står overfor og hvilke veivalg Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i årene som kommer.

Kommisjonen har også et klart mandat om å stimulere til offentlig debatt og et sterkt ønske om å høre mange ulike stemmer.

Derfor inviteres det til debattmøte om «Demokrati og diktatur – Hvordan skal Norge forholde seg til Russland og Kina etter angrepet på Ukraina».

Her håper vi å få belyst det skillet som nå avtegner seg mellom Kina og Russland på den ene siden, de vestlige demokratiene på den andre og hvordan Norge skal forholde seg til dette.

Ordstyrer: Kate Hansen Bundt, generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité

Kveldens innledes med en samtale med Knut Storberget, leder av ForsvarskommisjonenPanel: Hvordan skal Norge forholde seg til Russland og Kina etter angrepet på Ukraina?

Hanne Skartveit - politisk redaktør, VG

Frithjof Jacobsen - politisk redaktør, DN

Bjørgulv Braanen - politisk redaktør, Klassekampen

Henning Kristoffersen - Spesialrådgiver i The Governance Group, forsker UIO

Geir Flikke, professor UIO

Arrangementet strømmes: https://www.youtube.com/channe...