Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Bokseminar: "Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis"

Den norske Atlanterhavskomité
Dato
Tid
11:30 -
Sted
Fridtjof Nansens plass 8, 4. etg

Krigen i Ukraina har endret trusselbildet også i nordområdene. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon gjør at forskning på spesielt militærmaktens rolle i regionen er viktig. Njord Wegge er professor i statsvitenskap ved Forsvarets høgskole/Krigsskolen og er redaktør for boken "Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis" som gir en unik innføring i de forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmålene i nordområdene.

Gjennom forskningsbidrag fra eksperter innen land-, sjø- og luftmilitære forhold gir denne boken en helhetlig oversikt som vil være særlig relevant for alle som ønsker å lære mer om sikkerhetsdynamikken i Arktis.

Til oss kommer redaktøren selv, Njord Wegge og to av bidragsyterne til boken, oberst Ole Marius Tørrisplass som er sjef for operasjonsavdelingen ved Nasjonalt luftoperasjonssenter og PhD-kandidat og orlogskaptein Tor Ivar Strømmen fra Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen for å innlede om og diskutere boken.

Bokseminaret modereres av generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, Kate Hansen Bundt.

Seminaret blir strømmet. Det blir enkel servering.

Vel møtt!