Hopp til hovedinnhold
Arrangement

Krisetid: Hvordan står det egentlig til med norsk beredskap?
Fra "just in time" til "just in case"

Den norske Atlanterhavskomité
Dato
Tid
11:30 -
Sted
Fridtjof Nansens plass 8, 4. etg

I samarbeid med AgriAnalyse inviterer Den norske Atlanterhavskomité til seminar om beredskapssituasjonen i Norge sett i lys av pandemien og krigen i Ukraina.

2020-tallet startet med store omveltinger og sterkt endrede behov for beredskap og offentlig styring. Pandemien avdekket kritiske behov for medisinsk smittevernutstyr og senere medisiner og vaksiner. Russlands angrepskrig i Ukraina har satt søkelyset på behovet for beredskapslagring av mat, særlig i form av korn og hvordan dette skal organiseres. Vestens økende avhengighet av Kina forsterker behovet ytterligere. Regjeringen har begynt utformingen av et nytt fokus på beredskap i statsbudsjettet for 2023. AgriAnalyse har utarbeidet en rykende fersk rapport om beredskap knyttet til mat og medisiner der de kommer med anbefalinger knyttet til beredskap på mat, medisiner og medisinsk smittevernutstyr, med støtte fra Hans Herman Horns Stiftelse og Leif Høegh Stiftelse. Denne presenteres på seminaret og diskuteres bl.a. i relasjon til forslaget i statsbudsjettet om «beredskapslagring for matkorn tilsvarende 2-3 måneders forbruk.» Vi spør også i hvor stor grad denne tematikken vil prege Totalberedskapskommisjonens arbeid og endelige rapport som er ventet våren 2023.

I panelet møter du leder for Totalberedskapskommisjonen og tidligere forsvarssjef Harald Sunde, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg, forfatterne av rapporten Chr. Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse, Anne Bunger, prosjektleder i AgriAnalyse og Kjetil Wiedswang, journalist og kommentator i Dagens Nærimgsliv.

Samtalen modereres av DNAKs generalsekretær Kate Hansen Bundt.

Det blir enkel servering.

Påmelding til beredskaps-seminar