Søk deltakelse på "Transatlantisk forum"

Er du student, kadett eller ung yrkesaktiv? Opptatt av internasjonale spørsmål? Nysgjerrig på en karriere innen utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk? Da bør du søke om deltakelse på Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) og Youth Atlantic Treaty Association (YATA)s Transatlantiske forum!


 

1. samling: 21. oktober

2. samling: 25. november

3. samling: TBA (en dag i uke 49)

 

For første gang arrangerer DNAK og YATA en serie på tre samlinger for engasjerte studenter, kadetter og unge yrkesaktive. Den første dagen inviterer vi gruppen til våre lokaler for en introduksjon av organisasjonene, NATO og det store sikkerhetspolitiske bildet. Samling nummer to holder vi fagdag, hvor deltakerne får spennende foredrag fra utenriks- og sikkerhetspolitiske forskningsmiljøer i Norge. Her vil deltakerne også få bryne seg på en skriftlig oppgave. Den siste samlingen er en karriererettet fagdag med innslag fra Forsvarsdepartementet (FD), Utenriksdepartementet (UD) og Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Høres dette ut som noe for deg? Da vil vi gjerne lese ditt motivasjonsbrev!
Motivasjonsbrev og CV sendes til post@dnak.org innen 30. september.

Vi gjør oppmerksom på at de som får tilbudt plass forventes å delta på alle samlingene. Alle søkere vil få svar innen 8. oktober.

NB! Vi tar forbehold om at det kan oppstå endringer grunnet COVID-19-situasjonen.

Har du noen spørsmål, send en e-post til informasjonsrådgiver Andrea Sofie Nilssen (andrea@dnak.org).