NATO og koronapandemien – politiske og operative konsekvenser

En samtale med Norges NATO-ambassadør, Øystein Bø.

Tid: Tirsdag 18. august kl. 11:30

Sted: DNAKs Facebook-side og YouTube-kanal

Koronapandemien fortsetter å påvirke internasjonal politikk. Dette påvirker også arbeidet i NATO. Den 18. august kommer Norges faste representant til Det nordatlantiske råd, ambassadør Øystein Bø, til Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) for å gi en statusoppdatering fra Brussel. Samtalen ledes av generalsekretær i DNAK, Kate Hansen Bundt.

Hvordan har pandemien påvirket arbeidet i NATO? Har den påvirket alliansens operative evne? Hvordan er samholdet blant de allierte? Og hvor langt har refleksjonsprosessen og arbeidet med NATO 2030 kommet? Disse og flere spørsmål vil bli diskutert.

OBS! Dette arrangementet blir strømmet direkte på vår Facebook-side og YouTube-kanal. På grunn av COVID-19-situasjonen har vi valgt å ikke ha tilhørere fysisk til stede. Har du noen spørsmål til ambassadør Bø kan du sende en e-post til kristoffer@dnak.org. Frist for å sende inn spørsmål er satt til 18. august kl. 10:00.

Lenke til direktestrømmingen vil bli lagt ut her og på vår Facebook-side i god tid før sendingen starter.

Vel møtt!