Sikkerhetspolitisk dypdykk 20. mai: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

I samarbeid med Nobels Fredssenter

Arrangør:
Den norske Atlanterhavskomité
Sted:
Strømmes live
Pris:
Gratis
Gå til påmelding

Sikkerhetspolitisk dypdykk med Utenriksminister Ine Eriksen Søreide 

Tid: 20. mai, kl. 17:00 - 18:00

Sted: Hjemme hos deg selv!

Verden rundt Norge er i rask forandring. Det internasjonale samholdet fra etterkrigstiden er utfordret, Kina og Russland opptrer mer og mer pågående i norske nærområder, og NATO må forberede seg på nye politiske forutsetninger. Samtidig har Norge lagt ned 28 millioner kroner i en kampanje for å få plass i FNs Sikkerhetsråd i to år. Målet er å sikre en plattform for norske verdier som likestilling, menneskerettigheter, demokrati og bærekraft. Men det kan også ende med at landet kommer i skvis mellom stormaktenes varierende interesser. 17. juni blir det avgjort om den to år lange diplomatiske offensiven har ført frem. Hvordan forholder Norges utenriksminister seg til tidens store utfordringer? Hvilke virkninger vil den pågående pandemien få for internasjonal økonomi og samarbeid? Disse og mange andre spørsmål blir reist når Christian Borch møter Ine Eriksen Søreide til Sikkerhetspolitisk dypdykk på Nobels Fredssenter onsdag 20. mai fra klokken 17:00 og en time fremover.

Arrangementet blir strømmet live (det blir ikke fysisk publikum, grunnet COVID-19-situasjonen). For YouTube-stream, se her. For Facebook-stream, se her.

Det vil også bli opprettet en stream på Nobels Fredssenters Facebook-side.

Vel møtt til digitalt dypdykk!