Ukens analyse, 18. desember 2019

Årets analyser


Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) publiserer jevnlig en «Ukens analyse», skrevet av en av DNAKs samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Nedenfor finner du en oversikt over alle analysene vi har publisert i 2019. Innholdet i en Ukens analyse representerer forfatterens egne synspunkter og ikke nødvendigvis DNAKs.

Hvis du i 2020 ønsker å skrive en analyse kan du sende en e-post til kristoffer@dnak.org.

Januar

«Forsvarssjefen er tydelig», skrevet av Nils Holme, forsker og mangeårig administrerende direktør ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

«The Future of Transatlantic Relations», skrevet av Magnus Petersson, professor og leder for Senter for transatlantiske studier og senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS).

Februar

«Religion, makt og kampen om Saudi Arabias fremtid», skrevet av Laila Makboul, stipendiat i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo (UiO).

«Den neste fasen i Venezuelas konflikt: tre scenarier», skrevet av Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved UiO.

Mars

«Russisk gass og europeisk sikkerhet», skrevet av Ingerid M. Opdahl, førsteamanuensis ved IFS.

«Fem paradoks ved EUs kriserespons», skrevet av Bård Drange, vitenskapelig assistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

«Russland vil splitte Vesten politisk», skrevet av Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole.

April

«Happy birthday? NATO runder 70», skrevet av Paal Sigurd Hilde, førsteamanuensis ved Senter for norsk og europeisk sikkerhet ved IFS.

«Effekten av militærmakt i krigen mot terror – fra vondt til verre?», skrevet av Ole Martin Stormoen, forskningsassistent i gruppen for Sikkerhet og Forsvar ved NUPI.

Mai

«Seier for Sánchez – men hodebryet er ikke over?», skrevet av Mikael Leksen, masterstudent i Peace and Conflict Studies ved UiO og tidligere praktikant ved Den norske Atlanterhavskomité.

Juni

«Tyrkisk utenrikspolitikk under Erdogan: Forankring i NATO, vending mot Russland», skrevet av Lars Haugom, forsker ved IFS.

«Huawei og geopolitisering av teknologi», skrevet av Lars Gjesvik og Johann Ole Willers, forskningsassistent og forsker ved NUPI.

«Fem utfordringer for Ukrainas nye president», skrevet av Arve Hansen, doktorgradsstipendiat i russlandsstudier ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Juli

«Trump i nordområdene?», skrevet av Andreas Østhagen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI).

August

«Er det grunn til å frykte Russland?», skrevet av Andrea Sofie Nilssen, informasjonsrådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité.

«Næringslivets rolle og Norges evne til å lykkes med totalforsvaret», skrevet av Birgitte Førsund, direktør i Junglemap.

«Svekkes transatlantiske relasjoner?», skrevet av Marianne Riddervold, professor ved Handelshøgskolen Innlandet, seniorforsker ved NUPI og Senior Fellow ved UC Berkley.

September

«Skyggelandet etter Brexit», skrevet av Øivind Bratberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

«Avskrekking er tilbake! Men hva er avskrekking?», skrevet av Håkon Lunde Saxi, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole/Stabsskolen.

«EU holder puten før valget i Polen», skrevet av Ingrid Brekke, forfatter og journalist i Aftenposten.

Oktober

«Forsvarssjefens fagmilitære råd 2019», skrevet av Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole.

«Forsvarssjefens tunge budskap», skrevet av Nils Holme, forsker og mangeårig administrerende direktør ved FFI.

«Farene ved falske nyheter», skrevet av Bente Kalsnes, førsteamanuensis i kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.

November

«Arven fra 1989», skrevet av Per Anders Madsen, forfatter og tidligere redaktør i Aftenposten.

«Jens vil ha NATO ut i verdensrommet», skrevet av Kristoffer Vold Ulvestad, informasjonsrådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité.

«NATO-ledermøte under mørke skyer», skrevet av Karsten Friis, seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI.

Desember

«Moscow seeks to sow discord during NATO jubilee», skrevet av Dr. Pavel K. Baev, professor ved Institutt for fredsforskning/Peace Research Institute Oslo (PRIO).