Fagtur til Svalbard

Tradisjon tro arrangerte Den norske Atlanterhavskomité, i samarbeid med Folk og Forsvar, fagtur til Svalbard. Programmet bestod av besøk til en rekke aktører i Longyearbyen, samt dagstur til Barentsburg og fem dagers tokt med KV Svalbard tilbake til fastlandet.

Fagturen til Svalbard er et årlig samarbeid mellom Den norske Atlanterhavskomité og Folk og Forsvar, og fant i år sted mellom 9.-16. september. Gruppen ankom Longyearbyen på formiddagen mandag 9. september, og det faglige programmet begynte umiddelbart med orientering om søk- og redningsarbeidet til Lufttransport på Svalbard. Resten av dag én gikk så til sightseeing i Longyearbyen og besøk på Svalbard Museum.


Båttur til Esmarkbreen (Foto: DNAK).

Dag to var viet til en heldagsutflukt med båt til Esmarkbreen og videre til den russiske bosetningen Barentsburg, der gruppen fikk en guidet tur. Dag tre stod ombordstigning på KV Svalbard for tur, men før den tid fikk gruppen orienteringer hos Longyearbyen lokalstyre, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og hos Sysselmannen. Blant temaene som ble berørt var Svalbards historie, konsekvenser av klimaendringer for øygruppen, forskning og studier på Svalbard, samt overgangen fra gruvesamfunn til et mer mangfoldig, turismefokusert samfunn.


Høst i Longyearbyen (Foto: DNAK).

Deretter satt gruppen kursen mot fastlandet, om bord på KV Svalbard. Etter et døgn på sjøen ankom vi Bjørnøya, der flere deltakere badet i 4,4 grader – og med det ble medlem av den svært lokale badeforeningen. Etterpå ventet en guidet tur på den meteorologiske stasjonen, samt et par hundre bilder av den spektakulære solnedgangen.


Solnedgang på Bjørnøya (Foto: DNAK).

Deretter ventet tre nye dager i bølgene – som heldigvis var av overkommelig størrelse under hele tokten. Om bord på kystvaktskipet gikk dagne til foredrag og orienteringer, både fra skipssjefen og deltakerne, i tillegg til brannøvelse og store mengder god mat. Lørdag formiddag passerte fartøyet Tromsø, og gikk deretter innaskjærs til Sortland. Ved ankomst i Sortland fikk gruppen en omvisning på Sjøforsvarets kystvaktstasjon, og mandag morgen bar turen tilbake til Oslo med fly fra Evenes.

​Turens deltakere bestod av representanter fra blant annet Utenriksdepartementet, Forsvaret, Politiet, Justisdepartementet, Institutt for forsvarsstudier og Direktoratet for samfunnssikkerhets og beredskap. Den norske Atlanterhavskomité ønsker å rette en stor takk til Folk og Forsvar, deltakerne, foredragsholdere og Kystvakten som alle bidro til en svært lærerik, spennende og hyggelig uke på tur!

Gruppebilde fra Bjørnøya.