Ved inngangen til det 1900-tallet var det store forskjeller mellom de østasiatiske landene. I sør var nesten hele Sørøst-Asia under europeisk herredømme, Thailand var eneste unntak. Lenger nord, i Kina, sto keiserdynastiet for fall etter mange år med utenlandsk innflytelse, nederlag i krig og indre, sosial uro. Samtidig hadde Japan blitt en regional stormakt etter vellykket modernisering og lyktes med å beseire både Kina og Russland i kriger om den koreanske halvøy.

Bilde: Dagligliv i Tokyo, ca. 1905

Les om...

Les "Historie V - Kina rundt ca. 1900"

Les "Historie V - Japan rundt ca. 1900"

Les "Historie V - Korea rundt ca. 1900"

Les "Historie V - Sørøst-Asia rundt ca. 1900"

Se også...

"Historie II - Trusselen fra nomadene"

"Historie III - Øst-Asia 1300-1800"

"Historie IV - Vesten kommer til Østen"

"Historie VI – Japan 1900-1945"

<<Tilbake til oversiktside "Historie"
<<Tilbake til forsiden