Selv om det hadde vært europeere i Øst-Asia tidligere, var det først fra midten av 1500-tallet og utover at de begynte å etablere seg fast i regionen. Europeerne var først interesserte i å kjøpe asiatiske handelsvarer, som tekstiler, krydder, keramikk og te. Etter hvert ønsket de også å selge egne varer til de store østasiatiske befolkningene - samt spre sin innflytelse. Vestlig nærvær i Østen fikk stor betydning for alle landene.

Les tekstene nedenfor og løs arbeidsoppgavene

Les om...

Les "Historie IV - Vesten kommer til Kina"

Les "Historie IV - Vesten kommer til Japan"

Les "Historie IV - Vesten kommer til Korea"

Les "Historie IV - Vesten kommer til Sørøst-Asia"

Se også...

"Historie II - Trusselen fra nomadene"

"Historie III - Øst-Asia 1300-1800"

"Historie V - Øst-Asia rundt år 1900"

                                                                  

Bilde: Britiske styrker angriper kinesiske fort under Opiumskrigen (1839-1842)

<<Tilbake til oversiktside "Historie"
<<Tilbake til forsiden