Les " Historie I - De første historiske nedtegnelser"

Landene i Øst-Asia, og særlig Kina, følte seg stadig truet av nomadefolkene som bodde på steppene i nord. Den kinesiske mur ble påbegynt av keiser Qin og påbygd av senere dynastier. Muren ble dels opprettet for å markere imperiets grense nordover og dels for å forhindre invasjoner fra nord blant annet ved å gjøre det vanskeligere å frakte hester inn i Kina. 

BILDE: Xiongnuene, et nomadisk folkeslag som levde i områdene nord for Den kinesiske mur, ble oppfattet som en mulig trussel av Qin-dynastiet. I de urolige tidene som fulgte etter keiser Qins død lyktes xiongnuene med å gjenerobre territorier de tidligere hadde tapt. Han-dynastiet, som etterfulgte Qin-dynastiet, lyktes likevel med å underlegge seg xiongnuene som vasaller.

De mongolske invasjonene, som også nådde Midtøsten og Europa, rystet nesten hele det eurasiske kontinentet: I løpet av 1200-tallet invaderte mongolske styrker under Djengis Khan områdene som i dag er Kina, Korea, Myanmar og Laos, og tvang områder i dagens Kambodsja og Vietnam til underkastelse. Derimot mislyktes de mongolske forsøkene på å invadere de japanske øyene.

(Bilde: T.v.: Illustrasjon av kamikaze-vindenr som senket mongolske invasjonsflåter. T.h.: Japansk kamikaze-fly som styrter inn i et amerikansk krigsskip under den andre verdenskrig. De japanske kamikaze-pilotene var oppkalt etter stormvindene som ifølge historien berget landet mange hundre år tidligere.)

På fastlandet lyktes imidlertid mongolene med å opprette Yuan-dynastiet, der Kublai Khan ble den første keiseren. Få av de mongolske herskerne mestret det kinesiske språket, og dynastiet var det første der keiserfamilien ikke var av han-kinesere. Likevel regner ettertidens kinesiske historikere  Yuan-dynastiet som et kinesisk dynasti fordi det overtok mange av de gamle kinesiske skikkene. Blant annet påberopte Yuan-keiserne sin rett til å herske gjennom  «Det himmelske mandat».

BILDE: De mongolske invasjonene over hele Eurasia gjorde det nå tryggere å ferdes langs Silkeveien. Dette gjorde det mulig med mer teknologisk og kulturell utveksling mellom Kina og Vesten. De mongolske herskerne ønsket også fremmede besøkende velkommen til hoffet, og det var på denne tiden at Marco Polo skal ha besøkt Kina og skrev om sine reiser. Marco Polos beretninger skal ha inspirert mange europeere, blant dem Christopher Columbus, til å forsøke å finne sjøveien til det Østen. BILDE: Side fra Marco Polos bok, "Il Milione".

Les "Historie III - Øst-Asia 1300-1800"

Spørsmål

Video:

”Det var en gang et menneske”: Marco Polos reiser: https://www.youtube.com/watch?v=fl9mxb4p0zE

Lenker:

 

<<Tilbake til oversiktside "Historie"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Audun Reiby er informasjonsrådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité. Han har USA og Kina som fagområder og har tidligere forsket på bl.a. amerikansk Kina-politikk, samt kinesiske sosiale medier. Han er redaktør for undervisningspakken «Øst-Asia-pakken».