Ressurspakke: "NATO Summit 2014"


  Toppmøtet avsluttet

  Her finner du ressurser opprettet etter at toppmøtet ble avsluttet:

  Oversiktsartikler

  Her finner du ressurser som gir et innblikk i NATO, samt artikler som gir en oversikt toppmøtet som en helhet:

    ​

   


  Enkeltland og NATO

  Her finner du ressurser som gir et innblikk i medlemslands forhold til NATO. De fleste av artiklene er hentet fra Atlantic Councils NATO Source:

  Russland

  Her finner du artikler og stoff som omhandler NATOs forhold til Russland, samt om krisen i Ukraina:


  Jens Stoltenberg - ny generalsekretær i NATO

  Her finner du stoff om Jens Stoltenberg og hva som vil bli hans arbeidsoppgaver som ny generalsekretær:


  Afghanistan

  Her finner du stoff om hvordan situasjonen i Afghanistan vil prege toppmøtet:

  Meninger

  Partnership for Peace

  Her finner du stoff om NATOs partnere:

   


   Cyber Security

   Her finner du stoff om hvordan cybersikkerhet vil påvirke toppmøtet:

   Meninger   Kommentarer og meninger

   Her finner du ulike kommentarer, kronikker og blogginnlegg der forfatterne forfekter hva de mener at NATO bør fokusere på under toppmøtet:

  • Julian Lindley-French: "NATO: A Welsh Fantasy"
  • Luke Coffey and Daniel Kochis: "NATO Summit 2014: Time for the Alliance to Get Back to Basics"

  • Jan Techau: "The Silent Agenda for NATO’s Next Boss"

  • Jarno Linell: "NATO's September Summit Must Confront Cyber Threats"

  • James Stavridis: "NATO's Brave New World"

  • Slawomir Sierakowski: "NATO’s Second-Class Members" (New York Times)

  • Julian Lindley-French og James Stavridis: "NATO Future Force: Facing Michael" (Lindley-French's Blog Blast)