NATO-landene er 29 uavhengige stater som har inngått en forsvarsallianse. Alle beslutninger som fattes i det Nordatlantiske Råd er enstemmige. Det betyr at alle land må være enige.  Alle medlemslandene har en delegasjon til NATO, som bidrar til å utforme forslag og som rapporterer hjem til sine hovedsteder.

Møtene i det Nordatlantiske råd ledes av en generalsekretær som støttes av en stor internasjonal stab av eksperter. Generalsekretæren velges ved konsensus mellom medlemslandene for 4 år. NATO-Russlandsrådet ledes også av NATOs generalsekretær.

Generalsekretærens stab består av fagfolk som blant annet leder spesialkomiteer med medarbeidere fra de nasjonale delegasjonene. De utarbeider forslag som må vedtas enstemmig av Rådet. 

Allied Command Operations (ACO) er ansvarlig for alle NATO-operasjoner. Denne kommandoen ligger på Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), ved Mons i Belgia. Den ledes av en amerikansk general/admiral, som er Supreme Allied Commander Europe (SACEUR).

Ekspertkomitéene er sentral i beslutningsprosessen i NATO. Hvert medlemsland er representert i hver komité. I tillegg til militærkomitéen og det Nordatlantiske råd finnes det en rekke komitéer for de ulike fagområdene.

Natorådets fremste militære rådgivere er militærkomiteen som består av medlemslandenes forsvarssjefer eller deres stedfortredere. Komiteen utarbeider anbefalinger om utviklingen av medlemslandenes styrker og Natos operasjoner.

 
ACT leder endringsprosessene i NATO og legger til rette for kontinuerlig forbedring av Alliansen. Dette gjelder både støtte til operasjoner, endring i militær kapasitet og styrking av forholdet til partnere.