NATO - The North Atlantic Treaty Organization

NATO er en forsvarsallianse som består av 28 land fra både Nord-Amerika og Europa. NATO ble grunnlagt etter andre verdenskrig i 1949, for å forene Vest-Europa med USA og Canada og beskytte  mot spredningen av kommunisme fra østen. Basert på politisk og militært samarbeid jobbet NATO med å sikre et stabilt Europa i løpet av den kalde krigen. NATO ble større etter at mange land fra Øst-Europa ble medlemmer. I dag er NATO engasjert i internasjonale fredsoperasjoner i Afghanistan og Libya.  Nåværende generalsekretær er Jens Stoltenberg, tidligere statsminister i Norge. 

Hva er NATO?  

NATO er en forsvarsallianse som består av 29 land fra både Nord-Amerika og Europa. NATO ble grunnlagt etter andre verdenskrig i 1946, for å forene Vest-Europa med USA og Canada og beskytte  mot spredningen av kommunisme fra østen. Basert på politisk og militært samarbeid jobbet NATO med å sikre et stabilt Europa i løpet av den kalde krigen. NATO ble større etter at mange land fra Øst-Europa ble medlemmer. I dag er NATO engasjert i internasjonale fredsoperasjoner i Afghanistan og Libya.  Nåværende generalsekretær er Jens Stoltenberg, tidligere statsminister i Norge.

 

NATO er en forsvarsallianse som bygger på Atlanterhavspakten. Pakten er en avtale som ble undertegnet i 1949 av 10 vesteuropeiske stater, USA og Canada. Kjernen i avtalen er § 5 som sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av paktens medlemmer blir betraktet som et angrep på alle. NATO skal sikre grunnleggende verdier knyttet til demokrati, individuell frihet og rettsstatens prinsipper.

NATO ble opprettet etter at seiersmaktene fra andre verdenskrig ikke klarte å bli enige om en fredsavtale for Europa. Flere stater var engstelige for at Sovjetunionen ville utnytte kommunistpartiene i Vest-Europa til å spre kommunismen, og mange fryktet den sovjetiske militære slagkraften. Derfor ønsket de en garanti om hjelp fra USA. Amerikanerne ønsket på sin side å forhindre at Europa ble kommunistisk.

Fra 1950-årene ble NATO-landenes forsvar bygd ut. Det samme skjedde i Øst-Europa i regi av Warszawa-pakten under sovjetisk ledelse. Begge militærallianser disponerte store, kampklare styrker væpnet med atomvåpen.

Kommunismens fall i Øst-Europa og oppløsningen av Sovjetunionen og Warszawa-pakten i 1991 førte til at NATO endret karakter. Nå fikk demokratibygging i Øst-Europa høyeste prioritet. Det kom til uttrykk i programmet 'Partnerskap for fred'. Utover i 1990-årene ble flere østeuropeiske stater medlemmer, og det nye Russland undertegnet en samarbeidsavtale med NATO.

I dag består NATO av 29 medlemsland og har hovedkvarter i Belgias hovedstad, Brussel. Organisasjonens viktigste oppgave er å sikre fred og stabilitet i Europa og dets nærområder. Det skjer gjennom et tett militært og politisk samarbeid mellom medlemslandene. Samtidig satser alliansen på nær kontakt og dialog med EU, FN og andre internasjonale organisasjoner.

NATO er også engasjert i internasjonale fredsoperasjoner med mandat fra FN. 
 

Neste side