FN OG NORGE 

Norske myndigheter arbeider for at FN skal bli en sterk og handlekraftig organisasjon som kan fremme fred og sikkerhet i verden på best mulig måte. Norge ønsker dessuten å styrke FNs evne til å fremme en bærekraftig utvikling og bekjempe fattigdommen i verden, og bidrar fast med 0,68 prosent av FNs regulære budsjett og av budsjettene for FNs fredsbevarende styrker. I tillegg betaler Norge frivillige bidrag til FN-systemet, og er på dette området den syvende største økonomiske bidragsyter.

For en liten stat med lite makt som Norge er det viktig med deltakelse i multinasjonale organisasjoner hvor både store og små stater har én stemme hver. 

Norge har vært sterkt involvert i FNs fredsbevarende virksomhet og deltok første gang i observatørkorpset som i 1949 ble sendt til Kashmir. Siden har Norge nesten uavbrutt deltatt i FN-operasjoner. Norsk militært personell deltok fra begynnelsen da FN opprettet den første fredsbevarende operasjon etter Suez-krisen i 1956, etterfulgt av Kongo i 1960. Norges største engasjement var FN-styrken i Libanon, hvor Norge mellom 1978 og 1998 deltok med mer enn 25 000 offiserer og menige.

Gjennom organisasjoner underlagt eller tilknyttet FN er Norge med i et utstrakt faglig samarbeid innen alt fra post- og teletjenester til handel, helse og utdannelse. I dag har Norge personell i Sudan, Kosovo, Midtøsten, Bosnia, Kongo og Tsjad, samt fartøy som har vært på oppdrag i Middelhavet og Aden-bukta.

Den første Generalsekretæren i FN var nordmannen Trygve Lie som satt fra 1946-1952, og i tillegg har Norge vært innvalgt medlem i Sikkerhetsrådet fire ganger, sist i 2001.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norges statsminister Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær Ban Ki-moon (Foto: FN)