FN - De Forente Nasjoner

FN har 192 medlemsland. Det er alle anerkjente land i verden, med unntak av Taiwan, Kosovo og Vatikanstaten. FNs hovedkvarter er plassert i New York og fungerer som et forum hvor medlemmene åpent kan diskutere viktige global saker. FN består av mange andre underorganisasjoner og organer som jobber med mer spesifikke oppgaver som spenner fra fredsoperasjoner, nedrustning og ikke-spredning, til menneskerettigheter. Nåværende generalsekretær er sør-koreaneren Ban Ki-moon.
 

Hva er FN?

De forente nasjoner (FN) er en internasjonal, mellomstatlig, organisasjon som ble etablert i 1945, for å sikre verdensfreden. FN arbeider for å løse konflikter i og mellom stater, og med sosial og økonomisk utvikling for å fremme en bedre levestandard for verdens befolkning.

FN har i dag 193 (siden 2011) medlemsland som alle har én stemme i FNs øverste organ, Generalforsamlingen.  Saker som har med fred og sikkerhet å gjøre behandles av Sikkerhetsrådet. Det er det organet med mest makt i FN da det kan tillate bruk av militær makt, og sette sammen styrker basert på medlemslandenes bidrag av soldater og annet personell. Rådet bestemmer hvilke fredsoperasjoner som skal settes i gang samt deres størrelse og mandat. Sikkerhetsrådet består av 15 medlemmer, hvor USA, Frankrike, Kina, Russland og Storbritannia er faste medlemmer. De faste medlemmene har vetorett og kan derfor forhindre foreslåtte vedtak. De andre landene er rullerende medlemmer for to år og er representert på omgang fra ulike verdensdeler.

En rekke underorganisasjoner og andre organer er opprettet for å arbeide innenfor et bestemt område. Disse er bl.a FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs barnefond (UNICEF), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs høykommissær for menneskerettigheter (UNHCR), FNs miljøvernprogram (UNEP), FNs befolkningsfond (UNFPA) og Verdens matvareprogram (WFP).


FNs flagg.