EU og Norge

Norge har gjennom to folkeavstemninger (1972 og 1994) valgt å ikke bli medlem av EU. Vi har allikevel et tett samarbeid med Unionen. Norges økonomiske forhold til EU reguleres gjennom EØS-avtalen (Europeisk Økonomisk Samarbeid). Gjennom denne avtalen er Norge en del av EUs indre marked, og vi er pålagt å innføre EU-regelverk som er av betydning for det indre markedet.

Vi deltar også i andre samarbeidsordninger. Norge er et av få land som er med i Schengen-samarbeidet uten å også å være EU-medlem. Og vi samarbeider tett om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Schengen-samarbeidet handler om felles kontroll av de ytre grensene til medlemslandene. Det innebærer også en nedbygging av grensene mellom land som er en del av samarbeidet. Det betyr blant annet at vi kan krysse grenser i Europa uten å gjennomgå passkontroll.

Det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet handler om at det er hyppig kontakt mellom Norge og EU når man skal ta standpunkt i internasjonale spørsmål. Norge bidrar også med ca 150 soldater i EUs bataljonsstridsgruppe kalt Nordic Battle Group. Bataljonen består av soldater fra Norge, Sverige, Finland, Estland og Irland. Denne styrken kan sendes ut på skarpe oppdrag i hele verden.

Norge deltar i tillegg i 19 programmer og byråer innenfor blant annet forskning, utdanning, kultur, miljø og næringsliv. For å være med i disse ordningene betalte Norge 1,66 milliarder kroner i 2009. Mye av pengene blir ført tilbake gjennom deltakelse i forskningsprogrammer og liknende.

EU er Norges viktigste handelspartner og en arena som betyr svært mye for norsk politikk. Gjennom EØS-avtalen har vi tilgang til en av verdens viktigste markeder på like vilkår som medlemmene. Vi har også innpass innenfor flere viktige samarbeidsområder.

Statsminister Jens Stoltenberg (v.) møter EU-kommisjonens president José Manuel Barroso (h.)

Foto: SMK - Flickr