EU - Den europeiske unionen

EU er både en politisk og økonomisk organisasjon som består av 28 europeiske medlemsland. EU har blitt tildelt mange flere oppgaver siden grunnleggelsen som den europeiske kull- og stålunionen i 1952. Hovedsetet til EU befinner seg i Brussel. EUs viktigste og mest merkbare prestasjoner har vært opprettelsen av en felles valuta (euro) og etablering av Schengen-området, som også inkluderer ikke-EU land som Norge. Sett under ett er EU en av verdens største internasjonale aktører –verdens tredje mest folkerike land og største økonomi. 

Hva er EU?

EU er et forbund av europeiske stater med 28 medlemmer. I Norge er EU først og fremst kjent som et økonomisk samarbeidsprosjekt. Men unionen har hatt en felles sikkerhetsstrategi siden 2003, og etter at Maastricht-traktaten trådte i kraft i 1993 har EU en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. I 1999 besluttet medlemmene å inngå i et felles militærsamarbeid. Dette gjør EU til en viktig internasjonal aktør.

Forløperen til unionen, den europeiske kull- og stålunionen, ble dannet i 1952 for å begrense mulighetene for en ny storkrig mellom Tyskland og Frankrike. Med signeringen av Romatraktaten (1957) utvidet statene det økonomiske samarbeidet, og åpnet for et felles marked, med fri bevegelighet for personer, varer, tjenester og kapital. I 2002 lanserte EU fellesvalutaen Euro.

Etter Sovjetunionens sammenbrudd (1991) ønsket en rekke øst- og sentraleuropeiske stater å bli medlemmer. EU fikk 12 nye medlemsland mellom 2004 og 2007. Med Lisboa-traktaten ble medlemslandene enige om en mer effektiv måte å fatte beslutninger. 

EU har bistått i internasjonale fredsoperasjoner over hele verden. De har spesielt bidratt med politi og oppbygging av rettsvesen. Unionen har ingen egne militære styrker, men er avhengig av bidrag fra medlemmene. EU er også medlem i en rekke internasjonale organisasjoner, slik som Verdens Handelsorganisasjon. EU er ikke en militær stormakt, men en økonomisk og politisk makt.