DNAK hadde tidligere en rekke temapakker som skulle gi "sentral informasjon til elever, lærere, studenter, journalister og politikere med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk". Disse er nå under en større gjennomgang, men vi har valgt å beholde de tidligere pakkene tilgjengelig i et arkiv under.  

Øst-Asia

 

Afghanistan

 

Fokus Nord

 

Sikkerhetspolitikk