Temapakkene er for tiden under en større evaluering. Dette fører til at en del av innholdet dessverre er noe utdatert, men vi har valgt å beholde pakkene som en 'ressursbank' som er tilgjengelig for alle.  

DNAK har tidligere hatt et 'undervisningsutvalg', satt sammen av personer som har eller har hatt sitt daglige virke i pedagogisk arbeid i videregående skoler og universiteter. Flere av temapakkene har derfor godt tilrettelagt stoff for elever i den videregående  skole. 


Afghanistansiden

Fokus Nord

Sikkerhetspolitikk

Øst-Asia