Sikkerhetspolitisk innsikt er en publikasjonsserie som kun utgis i digitalt format. Tekstene til denne serien skrives av nåværende eller tidligere forskere, journalister, forfattere, diplomater, fagmilitære og studenter. Hver artikkel tar for seg relevant tematikk innenfor det utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske feltet. Serien ble opprettet i 2018. Dersom du ønsker mer informasjon eller vil sende et bidrag til vurdering, ta gjerne kontakt på andreas@dnak.org.

[Sikkerhetspolitisk innsikt. ISSN: 2535-5074]

2018