Tekstene til denne serien skrives av forskere, journalister, fagmilitære og politikere. Hvert hefte analyserer ulike problemstillinger innen forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk. 2-4 utgivelser i året.

[Det sikkerhetspolitiske bibliotek. ISSN: 1502-2781]

 2020  
 1-2020 NATO 3.0
Julian Lindley-French
 2019  
 1-2019

The China Factor in EU-US Relations: Fault Lines and Futures
Mercy A. Kuo

 2018  
 2-2018 Macron's France in the World: Strategic Challenges and a Narrow Path
Frédéric Charillon
 1-2018 Russia Challenges the West: 2014-2018
Geir Flikke
 2017  
 2-2017 Cybered Influence Operations: Towards a Scientific Research Agenda
Lior Tabansky
 1-2017 Samhandling for sikkerhet - en ny sikkerhetslov for en ny tid
Kim Traavik
 2016  
 3-2016

Erdoğan’s Turkey: An Unpredictable Partner for a Desperate EU?
Joakim Parslow

 2-2016

Ten Propositions about the US and the Middle East
Steven Simon

 1-2016

The Migration Challenge from MENA: Considering the EU's Struggles
James H. Wyllie

 2015

 

 4-2015

A timeline for the conflict and war in Ukraine
Geir Flikke. Foreword by Tor Bukkvoll

 3-2015 The 2015 Leangkollen Conference: Opening Speech & Keynote Speech
Erna Solberg; Alexander Vershbow
 2-2015 Fremveksten av autonome droner: Påvirkning på "krigføringen" og problemstillinger for videre debatt
Gjert Lage Dyndal
 1-2015 Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict
Anton Bebler
 2014  
 3-2014 Baltikum, Russland og fremtiden
Tor Husby
 2-2014 Russlands stormaktsstrategi og vestens respons
Janne Haaland Matlary
 1-2014 What Now, Little England? Prospects for the Forthcoming Scotland and EU Referendums
Øivind Bratberg
 2013  
 4-2013 Konflikten i Syria
Rolf Willy Hansen
 3-2013 Polen - Et lyspunkt i Europa
Jahn Otto Johansen
 2-2013 Hva skjer i Nord-Korea? Asiatisk stabilitet i fare?
Sverre Lodgaard
 1-2013 Engaging with Islamists: A New Agenda for the Policy Community
Mona Kanwal Sheikh
2012  
 3-2012 US Shale Oil Revolution and the Geopolitics of Oil
Trygve Refvem
 2-2012 NATO's Influence in the Near Abroad
Oktay Bingöl
 1-2012 Ungarn - alene og miskjent
Jahn Otto Johansen
2011  
 4-2011 Conflict or coincidence of interest
Liana Jervalidze
 3-2011 Breaking down the remaining walls: Prospects for EU-NATO co-operation
Alister Miskimmin
 2-2011 Russia in NATO
Charles A. Kupchan
 1-2011 Bringing war home
Ida Dommersnes
 2010  
 5-2010

Sjøforsvarets historie 1960-2010 - En kortversjon
Roald Gjelsten
 4-2010 The Tragedy of small power politics
Asle Toje
 3-2010 Integrasjon med grenser eller grenseløs integrasjon?
Bjørn Innset
 2-2010 Reconciling the nuclear renaissance with disarmament
Alex Bolfrass and Kelsey Hartigan
1-2010 Approaching the comprehensive approach
Dag Kristiansen
2009  
3-2009 Turkish Neo-Ottomanism: A turn to the Middle East?
Einar Wigen
2-2009 20 år etter muren
Jahn Otto Johansen
1-2009 Between Reluctance and Necessiy: The Utility of Military force in Humanitarian and Development Operations
Robert Egnell
2008  
5-2008 Civil-military relations: No Room for Humanitarianism in comprehensive approaches
Stephen Cornish and Marit Glad
4-2008 Tsjekkoslovakia - 40 år etter
Jahn Otto Johansen
3-2008 NATO - Moldova/Israel/Ukraine
Dr. Gabanyi, Dr.Kogan, Dr. Begma & Igor Taburets
2-2008 Hearts, minds and guns: the Role of the Armed Forces in the 26st Century
UK Chief of Defence Staff, Air Chief Marshal Sir Jock Stirrup
1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted
Tomas Bakke, Kadett Krigsskolen
2007  
1-2007 NATO and the Dialouge of Civilisations
Christopher Cooker
1-2007 NATO planlegger å være relevant - også i fremtiden
Ivar Engan

2-2007 Energy and Identity - Readings of Shtokman and NEPG
Jakub M. Godzimirski
3-2007 Putins Russland - Partner eller utfordrer?
Jahn Otto Johansen
4-2007 Defence as the Best Offence? Missile Defences and Nuclear Non-proliferation
Lars Van Dassen and Morten Bremer Mærli
5-2007 EU-staters varierende bidragsvilje til militær intervensjon
Rolf Magnus Holden
5-2007 Norge i et Sikkerhetspolitisk Dilemma
Asle Toje
6-2007 Militærmaktens særtrekk i moderne konflikter
Div. forfattere
7-2007 Threats to Progress of Democracy and Long Term Stability in Georgia
Liana Jervalidze

2006  
7-2006 Putins Russland og utenverdenen
Jahn Otto Johansen
6-2006 Ungarn 1956 - Et 50-årsminne
Jahn Otto Johansen
5-2006 NATO foran toppmøtet i Riga
Ambassadør Kai Eide
4-2006 Russian energy policy and its challenge to western policy makers
Keith Smith
4-2006 Oil and gas in The High North - A percpective from Norway
Ole Gunnar Austvik
2-2006 EUs sikkerhetspolitiske rolle i internasjonal politikk
Jan Erik Grindheim
1-2006 Fra "Kursk" til "Priz": Ubåtredning som internasjonalt samarbeidsområde
Kristian Åtland
2005  
9-2005 Nordisk sikkerhet
Tønne Huitfeldt
8-2005 NATO going global_or almost
The Current Revolution in the Nature of Conflict

The Fiftieth Anniversary of the Norwegian Atlantic Committee. Alv Jakob Fostervoll, Jamie Shea, Chris Donnelly
7-2005 Galileo - et europeisk globalt navigasjonssystem
Hans Morten Synstnes
6-2005 Coming home to Europe? Central and Eastern Europe in EU and NATO
Eastern Europe's silent revolution

Jahn Otto Johansen og Nils Morten Udgaard
5-2005 Det tyske eksperiment
Jahn Otto Johansen
4-2005 The naval Dilemma of the early 26st Century
Hans Olav Stensli
3-2005 What are the strategic challenges faced by Norway in the years to come? 
In the new types of conflict we face, how to define and defend humanitarian space?

The Norwegian Atlantic Committee's 40th annual Leangkollen Conferance. the Nobel Institute. Jørgen Kosmo and Jonas Gahr Støre
2-2005 The New Geopolitics of the North?
Jakub M. Godzimirski
1-2005 "Global Partnership”, russiske ubåter og brukt kjernebrensel –
internasjonal koordinering av oppgaver og bidrag

Christina Chuen og Ole Reistad
2004  
6-2004 Oljens geopolitikk og krigene ved Persiagulfen
Ole Gunnar Austvik
5-2004 Coping with Vulnerabilities and the Modern society
Jan Hovden
4-2004 Forsvarsperspektiver i nord
Jørgen Berggrav
3-2004 NATO og de transatlantiske motsetninger
-Kortsiktige og langsiktige perspektiver

Jahn Otto Johansen
2-2004 The Role of a Humanitarian Organization in an International Security Operation - a Basis for Cooperation or a Basis for Separation?
Jonas Gahr Støre
1-2004 If Effective Transatlantic Security Cooperation is the Question, Is NATO the Answer?
Stanley R. Sloan
2003  
6-2003 Frankrike og Irak-krigen: Bare i prinsippenes navn?
Frank Orban
5-2003 Norwegian Priorities for the Extended G-8 Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction
Asle Toje and Morten Bremer Mærli, NUPI
4-2003 Saddam's Power Base
Major John Andreas Olsen 
3-2003 Terroristbekjempelse og folkeretten
Terje Lund
2-2003 Men and Machines in Modern Warfare
General Charles A. Horner (ret.)
1-2003 The Real Weapon of Mass Destruction: Nuclear, biological and chemical warfare in the era of terrorism and “rogue” states
Morten Bremer Mærli
2002  
10-2002 ESDP and the non-EU NATO members
Bjørn Olav Knutsen
9-2002 Nord-Korea uroer naboland
Tor Husby
8-2002 Nuclear Terrorism: Threats, Challenges and Responses
Morten Bremer Mærli
7-2002 11 September 2001 and the shift in Russia’s policy towards NATO
Jakub M. Godzimirski
6-2002 EUs nordlige dimensjon – i Norges interesse?
Andreas Selliaas
5-2002 Asymmetric Warfare and Terrorism – An Assessment
Nils Marius Rekkedal
4-2002 Et mer selvbevisst Tyskland
Jahn Otto Johansen
3-2002 Norges handlingsrom og behovet for en overgripende sikkerhetspolitisk strategi
Iver B. Neumann
2-2002 Russlands militære som et politisk mikrokosmos: 
Verdiorientering og valgatferd, 1995-2000

Sven Gunnar Simonsen
1-2002 September 11th and its implications for EU and NATO
Christopher Coker
2001  
15-01 Norge og europeisk sikkerhet - tilpasning til besvær?
Geir Flikke
14-01 Utfordringer fra de såkalte asymmetriske trusler
Nils Marius Rekkedal
13-01 Facing the 26 century: New and old dilemmas for Norwegian foreign policy
Olav Riste
12-01 FN, NATO og EU På Balkan
Tormod Petter Svennevig
11-01 Tysk utenrikspolitikk før og nå
Jahn Otto Johansen
10-01 EU - En militær stormakt?
Kooperativ sikkerhet og integrasjon som grunnlag for europeisk samarbeid

Bjørn Olav Knutsen
9-01 Russian Policy in the Baltic Sea Region in 2000-s: First Results and Future Prospects
Arkady Moshes
8-01 Norge som storeksportør av gass: Utenriks- og sikkerhetspolitiske implikasjoner
Ole Gunnar Austvik
7-01 What are the strategic challenges Norway is facing in the High North?
Olav Orheim
6-01 Putin's Military Reform: 
Two Trajectories for the First Presidency

Pavel Baev
5-01 Hva er Russlands interesser i Nord-Europa?
Andrej Fjodorov m.fl.
4-01 Øst-Europas plass i fremtidens Europa
Jahn Otto Johansen
3-01 Norge i energiens geopolitikk
Bjørnar Kibsgaard  
2-01 Det danske forsvaret i omstilling
Kjeld Hillingsø
1-01 Kaliningrad - en spesiell region i Russland
Andreas Selliaas
1999  
1-99 Militær støtte til de baltiske statene: Erfaringer og anbefalinger
Geir Håkon Karlsen