Her vil legger vi ut andre publikasjoner som faller utenfor KortInfo eller Sikkerhetspolitisk bibliotek. Eksempler på slike publikasjoner kan være skriftserier som vi ikke lengre gir ut, men som vi likevel anser for å ha en informasjonsverdi. Spesielle publikasjoner som ikke er en del av våre to faste skriftserier vil også ligge her. 

 

2019
NATO at 70. Special Report, The Economist.
2015

En arena for norsk sikkerhetsdebatt i 60 år. DNAKs jubileumsbok i anledning 60 års markeringen av komiteen. Nils Morten Udgaard.

2012

Aktivt engasjement - moderne forsvar. Norsk oversettelse av NATOs strategiske konsept fra 2010.

2009
NATO 2020-3: The continued relevance of article V. Espen Barth Eide.
NATO 2020-2: Meeting of the NATO Parliamentary Assembly 2009. Introduksjon av Kai Eide.
NATO 2020-1: Strategic effects of the world economic crisis. Alison JK Bailes.
2008
Focus North-6: Controversy over the Legal Regime outside Svalbard’s Territorial Waters. Brit Fløistad.
Focus North-5: Society and Security in the European Arctic. Steven G. Sawhill.
Focus North-4: Prospects for Marine Export of Russian Oil, Gas and Other Cargoes via the Northern Sea Route and the Northern Maritime Corridor. Yury Ivanov & Edward Logvinovich.
Focus North-3: Resources and the Environment-The New Security Balance. Steven Sawhill.
Focus North-2: The Northern Sea Route’s Role in the System of International Transport Corridors. Vsevolod Peresypkin & Anatoly Yakovlev.
Focus North-1: Defining the North in Norwegian Politics. Steven Sawhill.
2007
Focus North-10: Electricity Production. Ocean Futures.
Focus North-9: Forestry and Minerals. Ocean Futures.
Focus North-8: Developments in Arctic Shipping. Ocean Futures.
Focus North-7: Environmental Containments in the Arctic. Ocean Futures.
Focus North-6: Maritime Jurisdiction and Commercial Activity. Ocean Futures.
Focus North-5: Oil and Gas. Ocean Futures.
Focus North-4: The Environment and Marine Transport. Ocean Futures.
Focus North-3: Arctic Climate Change. Ocean Futures.
Focus North-2: Fishing and Aquaculture. Ocean Futures.
Focus North-1: Nuclear Challenges. Ocean Futures.
1999
Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år: Utenriksøkonomi og europeisk integrasjon. Helge Ø. Pharo
Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år: Norge og Norden - Samarbeid og kollisjon. Knut Einar Eriksen.
Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år: Norsk etterretningstjeneste 1945-1970. Olav Riste.
Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år: Norge og NATO under den kalde krigen. Rolf Tamnes og Knut Einar Eriksen.
Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år: Norge og Sovjetunionen - bilaterisering og fellesstyre. Sven G. Holtsmark.
Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år: Overvåkningstjenesten og den kalde krigen. Trond Bergh.
1978
Militærbalansen 1978-1979. Det internasjonale institutt for Strategiske Studier. Oversatt av Odd Gunnar Skagestad.
1977
Militærbalansen 1977-1978. Det internasjonale institutt for Strategiske Studier. Oversatt av Odd Gunnar Skagestad.
1976 
Militærbalansen 1976-1977. Det internasjonale institutt for Strategiske Studier. Oversatt av Odd Gunnar Skagestad.
1975
Militærbalansen 1975-1976. Det internasjonale institutt for Strategiske Studier. Oversatt av Odd Gunnar Skagestad.
1974
Militærbalansen 1974-1975. Det internasjonale institutt for Strategiske Studier. Oversatt av Odd Gunnar Skagestad.